Dzisiaj jest Piątek, 22 lutego 2019 r. Imieniny: Marty i Małgorzaty
 

kliknij aby powiekszyc


Turystyka

WALORY PRZYRODNICZO - KRAJOBRAZOWE

  Gmina Warnice jest położona na niezwykle urodzajnej równinie pyrzycko - stargardzkiej. Pejzaż gminy, typowo rolniczy, w niewielkim stopniu zalesiony, charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem pod względem rozmieszczenia obszarów o cennych walorach przyrodniczych - ekosystemów często unikalnych w skali kraju.

Osobliwością przyrodniczą są położone od strony południowej i zachodniej gminy, na stromych zboczach w kierunku doliny rzeki Płoni i jeziora Miedwie, rezerwaty przyrody: "Brodogóry" ze stanowiskiem reliktowej roślinności stepowej występującej w zasięgu klimatu morskiego i "Stary Przylep" ze zbiornikami roślin kserotermicznych.

Szeroki pas nadbrzeżny J. Miedwie, to teren podmokły, bagienny, porośnięty trzcinami, szuwarami, pokryty licznymi naturalnymi oczkami wodnymi. Stanowi doskonałe warunki siedliskowe dla wielu gatunków rzadki roślin i ptaków.

  Z krawędzi wyższych partii stromych zboczy rozciąga się panoramiczny widok na dolinę rzeki Płoni i J. Miedwie, które stanowią rozległe wnętrze krajobrazowe, zbliżone do krajobrazu naturalnego, bardzo atrakcyjnego dla turystyki.

Nad malowniczo położonym J. Zaborsko, w miejscowości Wierzbno nad J. Miedwie, są dogodne warunki do biwakowania, a dla amatorów sportów wodnych do żeglarstwa, kajakarstwa, windsurfingu i wędkarstwa.

Plaża nad J. Miedwie stanowi doskonały teren pod inwestycje związane z turystyką (np. stworzenie kompleksu rekreacyjno - wypoczynkowego, budowa ścieżek rowerowych wzdłuż brzegów jeziora). We wsiach: Wierzbno, Grędziec, Zaborsko istnieją dogodne warunki dla rozwoju agroturystyki.

 

WALORY ZABYTKOWE

    Teren gminy Warnice pod względem wartości zabytkowych jest zróżnicowany. Występują wsie o znaczących walorach (Stary Przylep, Wierzbno, Zaborsko), mające średniowieczną metrykę, zachowany układ przestrzenny i znaczne nasycenie cenną zabudową zabytkową. Obok nich istnieją interesujące i dobrze zachowane wsie folwarczne z dominującymi, dużymi założeniami gospodarczymi i parkami (Barnim, Wójcin) - pochodzące z XIX-XXw., a także późniejsze wsie typu kolonizacyjnego (Reńsko, Grędziec) o stosunkowo skromnych walorach.

Pozostałe miejscowości, na skutek przekształceń formy i zabudowań nie zachowały walorów zabytkowych.

    Szereg miejscowośc, głównie po 1945 r., uległo dewaloryzacji (Dębica, Kłęby, Nowy Przylep, Obryta, Warnice). Z zachowanych obiektów architektonicznych szczególnie cenne są kościoły w Wierzbnie (kościół z XV w. z barokową wieżą), Barnimiu, Starym Przylepie, Warnicach i Zaborsku oraz odbudowany w Obrytej.

Najcenniejszym zespołem zabytkowego budownictwa są wąskofrontowe chałupy typu pyrzyckiego, które obecnie zachowały się w znikomej ilości głównie w miejscowościach Wójcin i Zaborsko

BIP

Elektroniczne
Biuro Obsługi
Interesanta
EBOI

Lokalne
Centrum
Certyfikacji
LCC

Zgodność Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

Licznik 4768183

Obsługa techniczna
ALFA TV

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia