Dzisiaj jest Poniedziałek, 24 września 2018 r. Imieniny: Gerarda i Teodora
 

kliknij aby powiekszyc


Przyszłość Polski w naszych rękach

Strona internetowa projektu : "Przyszłość Polski w naszych rękach"

Informujemy Państwa, że z początkiem stycznia ruszyła realizacja projektu pt. "Przyszłość Polski w naszych rękach", realizowanego w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Warnicach, we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu nauczania w Gimnazjum w Warnicach poprzez opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego dla uczniów do 30.06.2014 r.

Cele szczegółowe:
- zwiększenie poziomu wiedzy z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz językowych poprzez uczestnictwo w zajęciach dodatkowych,
- zwiększenie świadomości oraz wiedzy na temat możliwych ścieżek rozwoju, edukacji zawodowej poprzez uczestnictwo w dodatkowych zajęciach,
- zwiększenie świadomości, motywacji do nauki, do podejmowania inicjatyw poprzez aktywne uczestnictwo w realizacji zadań na dodatkowych zajęciach.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące bloki zajęć:
- Moc nauki,
- Sztuka wyboru,
- Siła ciała i umysłu.

W ramach projektu zostały utworzone w Gimnazjum bloki zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz zajęć pozalekcyjnych, rozwijających zainteresowania uczniów.

Bloki zajęć:

Moc Nauki - w przygotowanych zajęciach udział weźmie 65 uczniów z Gimnazjum z Gminy Warnice.
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze odbędą się z 7 przedmiotów:
• matematyki,
• biologii,
• fizyki,
• chemii,
• geografii,
• j. niemieckiego,
• j. angielskiego.
Zajęcia odbywają się w 3 grupach po 10 osób - kl. I, kl. II, kl. III, po 2 h dla każdej grupy tygodniowo z przedmiotów: matematyki, chemii, geografii, j. niemieckiego, j. angielskiego. Natomiast z przedmiotów: biologia, fizyka w 3 grupach po 10 osób - kl. I, kl. II, kl. III po 2 godziny dla każdej grupy, co dwa tygodnie.
Zajęcia prowadzą nauczyciele z wykształceniem wyższym magisterskim. W trakcie realizacji zadań dla urozmaicenia zajęć uczniowie będą aktywnie uczestniczyć w zajęciach dzięki zakupionym tablicom interaktywnym i dodatkowym pomocom naukowym. Każdy nauczyciel przez minimum 50% czasu będzie stosował metody aktywizujące, 10% każdych zajęć będzie przeznaczone na wykorzystanie wiedzy w praktyce. Na zajęciach z biologii uczniowie stworzą mini-ogród biodynamiczny.

Sztuka Wyboru - warsztaty i indywidualne spotkania z psychologiem i pedagogiem, doradcą zawodowym. Warsztaty obejmować będą między innymi tematy:
1) Tolerancja to szacunek do inności
2) Przyczyny i skutki sięgania po papierosy, alkohol i narkotyki
3) Jak uczyć się szybko, dobrze i bez wysiłku
4) Sposoby spędzania przez młodzież wolnego czasu
5) Jak radzić sobie ze stresem
6) Radzenie sobie z własną i cudzą agresją – asertywność
7) Rozwijanie umiejętności społecznych: słuchania, rozmawiania oraz niewerbalnego komunikowania się
8) Jak porozumiewać się i współpracować
9) „Ponoszę odpowiedzialność za swoje życie”
10) „Umiejętność rozwiązywania konfliktów - negocjacje”
11) „Moja przyszłość zależy ode mnie – wybór zawodu”
12) Drogi i sposoby poszukiwania pracy
13) Umiejętność pisania CV, listów motywacyjnych
14) Poznajemy własne predyspozycje do zawodu
15) „Uczucia – przeszkadzają czy pomagają człowiekowi
16) Umiejętność wzbudzania sympatii
16) Inne tematy zgodne z sugestiami wychowawców i uczniów
Otwarty będzie punkt konsultacyjny raz w tygodniu przez 1h, gdzie indywidualnie można będzie porozmawiać o swoich problemach i kłopotach z psychologiem i pedagogiem oraz doradcą zawodowym.

Siła ciała i umysłu
1. zajęcia sportowe - mające za zadanie przygotowanie uczniów do rozgrywek międzyszkolnych, rozwijanie ich zdolności sportowych, wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego. Zajęcia odbywać się będą po 2 godziny dla grupy minimum 15 osobowej.
2. aktywne zajęcia terenowe, które zwiększą szanse edukacyjne uczniów, zmotywują do nauki, poprzez przedstawienie w interesujący sposób walorów przyrodniczych oraz ciekawe miejsca związane z historią regionu, w którym przebywamy. Dzięki zakupionym rowerom uczniowie w sposób aktywny będą mieli możliwość poznawania walorów naszej Gminy. Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu po 8 godzin.
3. „Zobacz, dotknij, zbadaj”. Uczniowie biorący udział w projekcie zaprezentują młodszym kolegom zdobyte na zajęciach swoje umiejętności, czym zwiększą ofertę edukacyjną naszej szkoły. Uczestnicy aktywnie będą poznawać i rozumieć zjawiska fizyczne i przyrodnicze.
Na potrzeby poszczególnych zajęć zostały opracowane programy, które uwzględniają dotychczasowy poziom wiedzy uczniów, ich braki w edukacji i zainteresowania.

Beneficjentami Ostatecznymi (odbiorcami Projektu) są uczniowie klas I–III w Gimnazjum prowadzonym przez Gminę Warnice. Preferowani do udziału w Projekcie są:
- uczniowie ze słabymi ocenami z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
- uczniowie sprawiający trudności wychowawcze.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu: www.przyszloscpolski.eu

BIP

Elektroniczne
Biuro Obsługi
Interesanta
EBOI

Lokalne
Centrum
Certyfikacji
LCC

Zgodność Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

Licznik 4381305

Obsługa techniczna
ALFA TV

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia