Dzisiaj jest Poniedziałek, 18 marca 2019 r. Imieniny: Cyryla i Edwarda
 

kliknij aby powiekszyc


Wsparcie SP w Warnicach w kształceniu ogólnym działaniami edukacyjnymi - ''KS Pyrzyce+''


WSPARCIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WARNICACH W KSZTAŁCENIU OGÓLNYM DZIAŁANIAMI EDUKACYJNYMI I DOPOSAŻENIOWYMI NA RZECZ ROZWOJU GOSPODARCZEGO KONTRAKTU SAMORZĄDOWEGO „PYRZYCE +”

Strona internetowa szkoły: Szkoła Podstawowa w Warnicach


13.09.2018 r.

W związku z realizacją projektu Wsparcie Szkoły Podstawowej w Warnicach w kształceniu ogólnym działaniami edukacyjnymi i doposażeniowymi na rzecz rozwoju gospodarczego Kontraktu Samorządowego „Pyrzyce+” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy, że po przerwie wakacyjnej rozpoczynają się zajęcia dodatkowe w ramach projektu.
W zajęciach uczestniczą uczniowie SP Warnice oraz filii w Starym Przylepie. W związku ze zmianami wynikającymi z organizacji nowego roku szkolnego w SP Warnice oraz w Filii w Starym Przylepie prowadzony jest nabór uzupełniający w poszczególnych grupach zajęciowych. Dodatkowo w SP Warnice będą utworzone 2 dodatkowe grupy dla klas I-III, na których będą prowadzone zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki.
W ramach projektu realizowane są następujące zajęcia:
• Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, fizyki, chemii oraz języków obcych (angielski i niemiecki);
• zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów takie jak: koło matematyczno-fizyczne i biologiczno-chemiczne, koło szachowe, koło gastronomiczne, koło Młodego Technika, koło promocyjno-dziennikarskie, koło motoryzacyjno-turystyczne, koło naukowe Młody badacz, koło programistyczne.
• zajęcia z doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII SP Warnice i klas Gimnazjalnych.
Celem głównym projektu jest doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk  matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia. 


Od 01.09.2017 roku przystąpiono do realizacji projektu pod nazwą Wsparcie Zespołu Szkół w Warnicach w kształceniu ogólnym działaniami  edukacyjnymi i doposażeniowymi na rzecz rozwoju gospodarczego KS "Pyrzyce+"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie RPZP.08.05.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych. 
Celem szczegółowym działań realizowanych w ramach projektu jest doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia. 

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.09.2017 roku do 30.06.2019 roku i jest skierowany w szczególności do uczniów Zespołu Szkół w Warnicach (obecnie Szkoła Podstawowa w Warnicach) i Filii w Starym Przylepie, ich rodziców, opiekunów i nauczycieli. 
Całkowita wartość projektu wynosi 667 836,48 zł, w tym dofinansowanie ze środków wspólnotowych:  kwota 565 368,11 zł, wkład własny: 102 468,37 zł.

W ramach projektu  przeprowadzone zostaną zajęcia wyrównawcze oraz pozalekcyjne, zostaną wyremontowane sale lekcyjne oraz zakupione wyposażenie do pracowni przedmiotowych i pomoce dydaktyczne. W ramach projektu przewidziano również zajęcia z doradcą zawodowym dla uczniów klas gimnazjalnych.
 


OGŁOSZENIE

W związku z realizacją projektu Wsparcie Szkoły Podstawowej w Warnicach w kształceniu ogólnym działaniami edukacyjnymi i doposażeniowymi na rzecz rozwoju gospodarczego Kontraktu Samorządowego „Pyrzyce+” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy, iż trwa nabór do uczestnictwa w zajęciach realizowanych w Szkole Podstawowej w Warnicach oraz w Filii w Starym Przylepie

Na zajęcia dodatkowe przyjmowane są dzieci w wieku od 6 do 16 lat z Gminy Warnice na podstawie złożonej „Deklaracji Uczestnictwa” oraz spełnieniu kryteriów określonych w Regulaminie Uczestnictwa w projekcie dostępnym na stronie www.spwarnice.edupage.org oraz na www.warnice.pl.  Dokumenty do pobrania dostępne są w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Warnicach oraz Filii w Starym Przylepie oraz na podanych stronach internetowych.

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin uczestnictwa w projekcie (plik PDF)
2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie (plik MS Word)
3. Deklaracja uczestnictwa w poszczególnych zajęciach (plik MS Word)
4. Oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych (plik MS Word)
5. Oswiadczenie uczestnika projektu o powierzeniu przetwarzania danych osobowych (plik MS Word)
.

Dodatkowych informacji udzielają:
Małgorzata Jakubowska, tel. 91 561 28 60
Anna Góral-Rożuk, tel. 91 578 32 84 wew. 33


Od dnia 13.11.2017 roku rozpoczęły się zajęcia realizowane w ramach projektu Wsparcie Szkoły Podstawowej w Warnicach w kształceniu ogólnym działaniami edukacyjnymi i doposażeniowymi na rzecz rozwoju gospodarczego „KS Pyrzyce+”.
Zajęcia realizowane w ramach projektu wzbogaciły ofertę edukacyjną szkoły zarówno o zajęcia wyrównawcze jak i różne formy zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

Projekt zakłada realizację następujących zajęć:
• Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, fizyki, chemii oraz języków obcych (angielski i niemiecki);
• zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów takie jak: koło matematyczno fizyczne i biologiczno-chemiczne, koło szachowe, koło gastronomiczne, koło Młodego Technika, koło promocyjno-dziennikarskie, koło motoryzacyjno-turystyczne, koło naukowe Młody badacz, koło programistyczne.
• zajęcia z doradztwa zawodowego dla klas VII SP Warnice i klas Gimnazjalnych.

// zdjęcia z zajęć artystycznych oraz gastronomicznych //


Zajęcia : Proces technologiczny  papieru. Papier czerpany - warsztaty

// zdjęcia z warsztatów //


Z inicjatywą realizacji „Wieczoru edukacyjnego” wyszli nauczyciele prowadzący  zajęcia w ramach projektu Wsparcie Szkoły podstawowej w Warnicach w kształceniu ogólnym działaniami edukacyjnymi i doposażeniowymi na rzecz rozwoju gospodarczego „KS Pyrzyce +”. „Wieczór edukacyjny” odbył się w piątek 8 grudnia 2017 roku bezpośrednio po zajęciach lekcyjnych tj. od godziny 14.30.
 Mimo rozpoczętego weekendu uczniowie świetnie się zintegrowali w grupach do których są przypisani w ramach ”zajęć projektowych” i wykazali dużą się kreatywnością podczas wykonywania zadań.
Uczniowie podczas „wieczoru edukacyjnego” mogli sprawdzić swoją wiedzę z poszczególnych przedmiotów: matematyki, biologii, geografii, informatyki, chemii, języka angielskiego oraz wychowania fizycznego. Zajęcia miały charakter konkursowy, każda grupa miała do rozwiązania zadania z poszczególnych przedmiotów oraz wykonywała doświadczenia chemiczne. Uczniowie mogli wykazać się celnością rzutów do kosza jak również znajomością pojęć matematycznych podczas konkursu „kalambury matematyczne”. Najlepszymi zawodnikami tego wieczoru okazała się „grupa chemiczna”, która zdobyła największą liczbę punktów . Zwycięzcy zostali nagrodzeni słodkimi niespodziankami.
Po wyczerpujących konkurencjach uczniowie klas trzecich gimnazjum rozegrali mecz piłki nożnej na hali sportowej oraz mieli możliwość noclegu w szkolnych murach wraz z wychowawcami.
Zajęcia cieszyły się wielkim zainteresowaniem, młodzież świetnie się bawiła, a humory dopisywały.

// galeria zdjęć z wieczoru //


W szkole Podstawowej w Warnicach oraz w Filii w Starym Przylepie trwają zajęcia realizowane w ramach projektu Wsparcie Szkoły Podstawowej w Warnicach w kształceniu ogólnym działaniami edukacyjnymi i doposażeniowymi na rzecz rozwoju gospodarczego Kontraktu Samorządowego „Pyrzyce+” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
Zajęcia realizowane są w grupach 8 lub 10 osobowych, co zapewnia możliwość indywidualnej pracy z uczniami. Różnorodność prowadzonych zajęć pozwala nie tylko na poprawę wyników w nauce w przedmiotach ścisłych takich jak matematyka, fizyka, chemia ale również na rozwinięcie zainteresowań uczniów w takich dziedzinach jak informatyka i programowanie, motoryzacja czy tez majsterkowanie. Dużym zainteresowaniem uczniów cieszą się zajęcia gastronomiczne, które są prowadzone w kuchni znajdującej się w Domu Strażaka w Warnicach, a dzięki uprzejmości Pani Sołtys dzieci mogą korzystać z wyposażenia będącego własnością Sołectwa Warnice. Dodatkową atrakcją dla uczniów są zajęcia motoryzacyjno-turystyczne, w ramach których uczniowie odbywają wycieczki rowerowe oraz nabywają wiedzy na temat gminy i regionu.
Uczniowie chętnie uczestniczą również w zajęciach o nazwie „Młody Badacz” gdzie mogą w formie zabawy poznawać otaczający je świat, a realizowane eksperymenty w przystępny i ciekawy sposób ukazują podstawowe zasady fizyki, optyki które można zaobserwować na co dzień.
Różnorodność form wsparcia dla uczniów w Szkole Podstawowej w Warnicach pozwala na wsparcie dzieci w każdym wieku. Zajęcia mają na celu nie tylko pomoc uczniom z trudnościami w nauce ale również na rozwinięcie kompetencji w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych a także kreatywności, innowacyjności, umiejętności pracy w zespole.

// galeria zdjęć //

BIP

Elektroniczne
Biuro Obsługi
Interesanta
EBOI

Lokalne
Centrum
Certyfikacji
LCC

Zgodność Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

Licznik 4822419

Obsługa techniczna
ALFA TV

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia