Dzisiaj jest Niedziela, 17 grudnia 2017 r. Imieniny: Olimpii i Łazarza
 

kliknij aby powiekszyc


Wsparcie SP w Warnicach w kształceniu ogólnym działaniami edukacyjnymi - ''KS Pyrzyce+''


WSPARCIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WARNICACH W KSZTAŁCENIU OGÓLNYM DZIAŁANIAMI EDUKACYJNYMI I DOPOSAŻENIOWYMI NA RZECZ ROZWOJU GOSPODARCZEGO KONTRAKTU SAMORZĄDOWEGO „PYRZYCE +”

Strona internetowa szkoły: Szkoła Podstawowa w Warnicach


Od 01.09.2017 roku przystąpiono do realizacji projektu pod nazwą Wsparcie Zespołu Szkół w Warnicach w kształceniu ogólnym działaniami  edukacyjnymi i doposażeniowymi na rzecz rozwoju gospodarczego KS "Pyrzyce+"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie RPZP.08.05.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych. 
Celem szczegółowym działań realizowanych w ramach projektu jest doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia. 

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.09.2017 roku do 30.06.2019 roku i jest skierowany w szczególności do uczniów Zespołu Szkół w Warnicach (obecnie Szkoła Podstawowa w Warnicach) i Filii w Starym Przylepie, ich rodziców, opiekunów i nauczycieli. 
Całkowita wartość projektu wynosi 667 836,48 zł, w tym dofinansowanie ze środków wspólnotowych:  kwota 565 368,11 zł, wkład własny: 102 468,37 zł.

W ramach projektu  przeprowadzone zostaną zajęcia wyrównawcze oraz pozalekcyjne, zostaną wyremontowane sale lekcyjne oraz zakupione wyposażenie do pracowni przedmiotowych i pomoce dydaktyczne. W ramach projektu przewidziano również zajęcia z doradcą zawodowym dla uczniów klas gimnazjalnych.
 


OGŁOSZENIE

W związku z realizacją projektu Wsparcie Szkoły Podstawowej w Warnicach w kształceniu ogólnym działaniami edukacyjnymi i doposażeniowymi na rzecz rozwoju gospodarczego Kontraktu Samorządowego „Pyrzyce+” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy, iż trwa nabór do uczestnictwa w zajęciach realizowanych w Szkole Podstawowej w Warnicach oraz w Filii w Starym Przylepie

Na zajęcia dodatkowe przyjmowane są dzieci w wieku od 6 do 16 lat z Gminy Warnice na podstawie złożonej „Deklaracji Uczestnictwa” oraz spełnieniu kryteriów określonych w Regulaminie Uczestnictwa w projekcie dostępnym na stronie www.spwarnice.edupage.org oraz na www.warnice.pl.  Dokumenty do pobrania dostępne są w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Warnicach oraz Filii w Starym Przylepie oraz na podanych stronach internetowych.

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin uczestnictwa w projekcie (plik PDF)
2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie (plik MS Word)
3. Deklaracja uczestnictwa w poszczególnych zajęciach (plik MS Word)
4. Oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych (plik MS Word)
5. Oswiadczenie uczestnika projektu o powierzeniu przetwarzania danych osobowych (plik MS Word)
.

Dodatkowych informacji udzielają:
Małgorzata Jakubowska, tel. 91 561 28 60
Anna Góral-Rożuk, tel. 91 578 32 84 wew. 33


Od dnia 13.11 2017 roku rozpoczęły się zajęcia realizowane w ramach projektu Wsparcie Szkoły Podstawowej w Warnicach w kształceniu ogólnym działaniami edukacyjnymi i doposażeniowymi na rzecz rozwoju gospodarczego „KS Pyrzyce+”.
Zajęcia realizowane w ramach projektu wzbogaciły ofertę edukacyjną szkoły zarówno o zajęcia wyrównawcze jak i różne formy zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów. 

Projekt zakłada realizację następujących zajęć:
• Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, fizyki, chemii oraz języków obcych (angielski i niemiecki);
• zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów takie jak: koło matematyczno fizyczne i biologiczno-chemiczne, koło szachowe, koło gastronomiczne, koło Młodego Technika, koło promocyjno-dziennikarskie, koło motoryzacyjno-turystyczne, koło naukowe Młody badacz, koło programistyczne.
• zajęcia z doradztwa zawodowego dla klas VII SP Warnice i klas Gimnazjalnych.

// zdjęcia z zajęć artystycznych oraz gastronomicznych //

BIP

Elektroniczne
Biuro Obsługi
Interesanta
EBOI

Lokalne
Centrum
Certyfikacji
LCC

Zgodność Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

Licznik 3811986

Obsługa techniczna
ALFA TV

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia