Dzisiaj jest Piątek, 22 lutego 2019 r. Imieniny: Marty i Małgorzaty
 

kliknij aby powiekszyc


Demografia

Liczba ludności
Gmina Warnice, wg stanu na dzień 31.12.2018 r. liczy 3430 osób, zamieszkałych w 13 miejscowościach. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 40,35 osoby na 1km2.

Struktura ludności według wieku i płci:

(stan na 31.12.2018, źródło – USC)

Wiek
Kobiety
Mężczyźni
Do 18 lat
269
352
Powyżej 18 lat
1397
1385
Razem
1693
1737
3430
 
Bezrobocie – stopa bezrobocia

(stan, grudzień 2018, źródło – PUP w Pyrzycach)

Liczba bezrobotnych w powiecie pyrzyckim – 1410

 

Liczba bezrobotnych w Gminie Warnice
W tym z prawem do zasiłku
ogółem
w tym kobiet
ogółem
w tym kobiet
122 76 26 18

 

 

 

INFORMACJE Z NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI

Gmina Warnice, wg stanu na dzień 20 maja 2002 r., liczy ogółem 3609 osób: 1838 mężczyzn oraz 1771 kobiet. Na 100 mężczyzn przypada statystycznie 96 kobiet:

28 % ogółu ludności jest w wieku przedprodukcyjnym (0 -17 lat), w wieku produkcyjnym (mężczyźni: 18 - 64 lata, kobiety: 18 - 59 lat) - 58 %, najmniej 13 % jest w wieku poprodukcyjnym (mężczyźni powyżej 65 roku życia i kobiety powyżej 60). Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 71 osób w wieku nieprodukcyjnym.

Przy badaniu stanu cywilnego brano pod uwagę osoby powyżej 15 roku życia, w sumie 2780 (1412 mężczyzn i 1368 kobiet). Spośród tej liczby 1640 osób to mężowie lub żony, zaś 812 reprezentuje stan wolny (170 osób przekroczyło 30 rok życia): 531 kawalerów i 281 panien.

Jeśli zaś chodzi o poziom wykształcenia, to pod uwagę były brane osoby powyżej 13 roku życia, w sumie 2917 (1484 mężczyzn i 1433 kobiety):

  • wykształcenie wyższe posiada 81 osób (niespełna 3 % ogółu), w tym 33 mężczyzn i 48 kobiet,
  • szkoły policealne ukończyło 41 osób (12 mężczyzn, 29 kobiet), czyli ponad 1 %,
  • wykształcenie średnie posiada 477 osób (205 mężczyzn i 272 kobiety), co stanowi 16 % ogółu,
  • osób legitymujących się wykształceniem zasadniczym zawodowym jest 756 (471 mężczyzn i 285 kobiet), co daje 26 % ogółu,
  • szkołę podstawową ukończyły 1332 osoby (670 mężczyzn i 662 kobiety) - 46 %,
  • osób bez wykształcenia podstawowego i o nieustalonym wykształceniu jest 230 (93 mężczyzn i 137 kobiet) - blisko 8 % ludności.

W gminie mieszka 619 osób niepełnosprawnych (301 mężczyzn i 318 kobiet):

  • 568 to osoby niepełnosprawne prawnie, czyli posiadające odpowiednie orzeczenie wydane przez uprawniony organ,
  • 51 - niepełnosprawne biologiczne, czyli te, które takiego orzeczenia nie mają, ale odczuwają ograniczenie sprawności w wykonywaniu czynności podstawowych dla swojego wieku.

Aktywnych zawodowo jest 95 osób, zaś 522 to osoby bierne zawodowo.

Spośród 3609 mieszkańców narodowość polską zadeklarowało 3516, niepolską - 6. W 87 przypadkach narodowość nie została ustalona, podobnie, jak język używany w domu. Innego oprócz polskiego języka używa 12 mieszkańców, 3 zaś wyłącznie niepolskiego.

Z ogólnej liczby 3609 mieszkańców 51 % stanowią zamieszkali od urodzenia. Przed 1988 r. przybyło na teren gminy 1235 osób, zaś po 1989 r. - 428. W 88 przypadkach nie zdołano ustalić, od kiedy dane osoby zamieszkują na terenie gminy Warnice.

Spośród 3609 mieszkańców gminy:

•  z pracy najemnej utrzymuje się 1339 osób (37 %),

•  z pracy na własny rachunek, w tym w swoim gospodarstwie rolnym - 883 osoby (24,5 %),

•  z emerytur 414 osób (11,5 %),

•  z rent 619 osób (17 %),

•  głównego źródła dochodów nie ustalono w przypadku 65 osób (2 %).

Stopa bezrobocia wynosi 18 %.

BIP

Elektroniczne
Biuro Obsługi
Interesanta
EBOI

Lokalne
Centrum
Certyfikacji
LCC

Zgodność Valid XHTML 1.0! Valid CSS!

Licznik 4768161

Obsługa techniczna
ALFA TV

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia