Dziś jest niedziela 28 listopada 2021, imieniny: Grzegorza i Zdzisława

W dniu 01.10.2021 r. zakończono realizację projektu ZIELONA STREFA INTEGRACJI – Program „Społecznik na lata 2019-201 – Program Marszałkowski”. Dzięki otrzymanemu wsparciu od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego zostało utworzone „zielone” miejsce integracji dla lokalnej społeczności. Z inicjatywy p. Sołtys Warnic Teresy Suligi, dzięki pomocy OSP Warnice, które było realizatorem projektu oraz aktywnemu zaangażowaniu mieszkańców sołectwa został zagospodarowany teren przy OSP i siłowni w Warnicach. Wykonano nasadzenia oraz utworzono miejsce na ognisko wyposażone w drewniane ławki. Na zakończenie realizacji zadania zorganizowano wspólną biesiadę oraz integrację, na której zagościł Marszałek Olgierd Kustosz. Pracownicy Urzędu Gminy Warnice zapewnili merytoryczne wsparcie oraz zajęli się sprawami związanymi ze złożeniem oraz rozliczeniem wniosku o przyznanie pomocy.
Dziękujemy za inicjatywę p. Sołtys Teresie Sulidze, OSP Warnice za odpowiedzialność za realizację zadania oraz lokalnej społeczności za wykonaną pracę w celu zagospodarowania wspólnej przestrzeni publicznej.

Sołectwo Warnice dziękuje sponsorowi: Polish Agri Sp. z o.o. ze Stargardu

Prace przy utworzeniu miejsca na ognisko

Układanie kostki

Nasadzenia

Uroczyste otwarcie