Dziś jest sobota 13 lipca 2024, imieniny: Ernesta i Małgorzaty

SPIS PODMIOTÓW I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU GMINY WARNICE:

1. Stowarzyszenie Jaskółka

Zaborsko 13A, 74-211 Brzesko Szcz.

Rok powstania Stowarzyszenie Jaskółka/wpisu do KRS: 2011
Krajowy Rejestr Sądowy – nr KRS: 0000379217
Główny Urząd Statystyczny – nr REGON:32096663400000
Strona internetowa:

2. Stowarzyszenie „Podążajmy Wspólną Drogą”

Stary Przylep 60, 74-211 Brzesko Szcz.
tel. (91) 563 09 97

Rok powstania/wpisu do KRS: 2008
Krajowy Rejestr Sądowy – nr KRS: 0000311039
Główny Urząd Statystyczny – nr REGON: 320573640

3. Stowarzyszenie "Biesiada"

Warnice 4/1, 74-201 Warnice

Rok powstania/wpisu do KRS: 2009/2010
Krajowy Rejestr Sądowy – nr KRS: KRS 0000356568
Główny Urząd Statystyczny – nr REGON: 320843995

4. Ochotnicza Straż Pożarna w Warnicach

Warnice 36B, 74-201 Warnice

Rok powstania/wpisu do KRS: 2004
Krajowy Rejestr Sądowy – nr KRS: 0000194284
Główny Urząd Statystyczny – nr REGON: 812335522
Strona internetowa: warnice.osp.org.pl

5. Ochotnicza Straż Pożarna w Zaborsku

Zaborsko 17A, 74-211 Brzesko Szcz.

Rok powstania/wpisu do KRS: 2007
Krajowy Rejestr Sądowy – nr KRS: 0000279784
Główny Urząd Statystyczny – nr REGON: 812335500

6. Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Przylepie

Stary Przylep 8, 74-211 Brzesko Szcz.

Rok powstania/wpisu do KRS: 2007
Krajowy Rejestr Sądowy – nr KRS: 0000272574
Główny Urząd Statystyczny – nr REGON: 812335539

7. Ochotnicza Straż Pożarna w Obrycie

Obryta, 74-201 Warnice

Rok powstania/wpisu do KRS: 2007
Krajowy Rejestr Sądowy – nr KRS: 0000271438
Główny Urząd Statystyczny – nr REGON: 812058130

8. Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzbnie

Wierzbno ul. Główna 21A, 74-201 Warnice

Rok powstania/wpisu do KRS: 2003
Krajowy Rejestr Sądowy – nr KRS: 0000180758
Główny Urząd Statystyczny – nr REGON: 812335516

9. Fundacja dr Teresy Cz. Malec "Łatwiej Razem" oddział w Kłębach

Kłęby 1B, 74-201 Warnice

Rok powstania/wpisu do KRS: 2010 (oddział w Kłębach od 2014 r.)
Krajowy Rejestr Sądowy – nr KRS: 0000367918
Główny Urząd Statystyczny – nr REGON: 280558452
Strona internetowa: www.latwiejrazem.pl

10. Fundacja Aktywnych Kobiet "Jarzębinowa Obryta"

Obryta 5, 74-201 Warnice

Rok powstania/wpisu do KRS: 2015
Krajowy Rejestr Sądowy – nr KRS: 0000556616
Główny Urząd Statystyczny – nr REGON: 361443999

11. Stowarzyszenie "Razem dla Gminy Warnice"

Warnice 66, 74-201 Warnice

Rok powstania/wpisu do KRS: 2021
Krajowy Rejestr Sądowy – nr KRS: 0000930939
Główny Urząd Statystyczny – nr REGON: 52037916100000