Dziś jest piątek 02 grudnia 2022, imieniny: Pauliny i Balbiny

19.08.2022 r.

Wyprawka - Punkty Przedszkolne w Starym Przylepie na rok szkolny 2022/2023

Do pobrania:

1. Wyprawka dla grupy "Smerfy" (plik PDF)

2. Wyprawka dla grupy "Sówki" (plik PDF)


19.05.2022 r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW I PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH NA TERENIE GMINY WARNICE

Zgodnie z Zarządzeniem nr 5/22 Wójta Gminy Warnice z dnia 17.01.2022r. komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. KOUw Warnicach przeprowadziła II etap postępowania rekrutacyjnego naboru uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie gminy Warnice.

Do pobrania: Lista dzieci przyjętych do punktów i oddziałów przedszkolnych - nabór uzupełniający (plik PDF).

 


29.04.2022 r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW I PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH NA TERENIE GMINY WARNICE

Zgodnie z Zarządzeniem nr 5/22 Wójta Gminy Warnice z dnia 17.01.2022r. komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. KOU w Warnicach przeprowadziła I etap postępowania rekrutacyjnego naboru uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie gminy Warnice.
Listy dzieci zakwalifikowanych w załączniku.

Do pobrania: Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - nabór uzupełniający (plik PDF)


25.03.2022 r.

Do pobrania:

Kandydaci przyjęci do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Warnicach wraz z filią w Starym Przylepie w roku szkolnym 2022/2023 (plik PDF)


23.03.2022 r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW REKRUTACJI
DO ODDZIAŁÓW I PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH
NA TERENIE GMINY WARNICE

Zgodnie z Zarządzeniem nr 5/22 Wójta Gminy Warnice z dnia 17.01.2022r. komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. KOU w Warnicach przeprowadziła II etap postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych funkcjonujących na terenie gminy Warnice.

Informujemy, że kandydaci, którzy są zameldowani lub zamieszkują na terenie gminy Warnice, a nie złożyli jeszcze wniosku, czy oświadczenia woli przyjęcia mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w rekrutacji uzupełniającej.

Do punktów przedszkolnych w Starym Przylepie będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca na 7 wolnych miejsc.

Do punktów przedszkolnych w Warnicach nie będzie naboru uzupełniającego z powodu braku wolnych miejsc.

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych znajdują się w załączniku.

1. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na rok szkolny 2022/2023 do Oddziałów Przedszkolnych (zerówki) przy szkole obwodowej (plik PDF)

2. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na rok szkolny 2022/2023 do Punktów Przedszkolnych działających na terenie Gminy Warnice (plik PDF)


10.03.2022 r.

Do pobrania:

Kandydaci zakwalifikowani do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Warnicach wraz z filią w Starym Przylepie w roku szkolnym 2022/2023 (plik PDF)


08.03.2022 r.

Do pobrania:
1. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Punktów Przedszkolnych działających na terenie Gminy Warnice na rok 2022/2023 (plik PDF)
2. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Oddziałów Przedszkolnych „ zerówki ” przy szkole obwodowej na rok szkolny 2022/2023 (plik PDF)


19.01.2022 r.

nagłówek - rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo,
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Warnicach informuje:

1.  Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci  uczęszczających w 2021r./2022r. do danego punktu/ oddziału przedszkolnego w SP w Warnicach lub filii w Starym Przylepie mogą złożyć
Deklarację pozostania dziecka w punkcie przedszkolnym ”   
w terminie od 01 lutego 2022 r. do  11 lutego 2022 r. w sekretariatach szkół.

2. Rekrutacja do punktu/oddziału przedszkolnego „0”

Rodzice, którzy wyrażają chęć złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do punktu/oddziału przedszkolnego „0” i klasy I w SP Warnice lub filii w Starym Przylepie mogą złożyć Wniosek o przyjęcie do punktu/oddziału przedszkolnego „0” wraz z aktem urodzenia (ksero) dziecka oraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych w terminie od 14 lutego 2022r. do 25 lutego 2022r.  w sekretariacie szkół.

Postępowanie rekrutacyjne do Punktu/Oddziału Przedszkolnego „0”

14 lutego

25 lutego

Złożenie w szkole Wniosku o przyjęcie do Punktu/Oddziału Przedszkolnego w Warnicach                 i w Starym Przylepie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

 do 10 marca

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

11 marca

21 marca

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do punktu/oddziału przedszkolnego.

do 24 marca

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Postępowanie uzupełniające do Punktu/Oddziału Przedszkolnego „0”

04 kwietnia

19 kwietnia

Złożenie w szkole Wniosku o przyjęcie do Punktu/Oddziału Przedszkolnego w Warnicach                i w Starym Przylepie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

 do 04 maja

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

5 maja

17 maja

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do punktu/oddziału przedszkolnego.

 do 20 maja

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

3. Rekrutacja do klas I

Rodzice, którzy wyrażają chęć złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do klas I w SP Warnice lub filii w Starym Przylepie mogą złożyć wniosek o przyjęcie do klas I wraz z aktem urodzenia ( ksero) dziecka oraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych w terminie od 01 lutego 2022 r.   do 25 lutego 2022 r.  w sekretariacie szkół.

Postępowanie rekrutacyjne do klas I

01 lutego

25 lutego

Złożenie w szkole Wniosku o przyjęcie do klasy I

 do 11 marca

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

14 marca

28 marca

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy I

do 31 marca

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Postępowanie uzupełniające do klas I

20 kwietnia

05 maja

Złożenie w szkole Wniosku o przyjęcie do klas I

 do 12 maja

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

16 maja

23 maja

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do Klasy I

 do 25 maja

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji określony jest w załączniku nr 1 i 2 do zarządzenia Nr 5/2022 Wójta Gminy Warnice z dnia 17 stycznia 2022 r.

Istnieje możliwość przyjęcia dziecka  spoza gminy Warnice pod warunkiem, że po przyjęciu miejscowych dzieci pozostaną jeszcze wolne miejsca.

Wniosek o przyjęcie dziecka do Punktów/Oddziałów Przedszkolnych „0” i klas I wraz z pozostałymi oświadczeniami można pobrać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Warnicach oraz  w filii w Starym Przylepie.

Pliki do pobrania:

1. Deklaracja kontynuacji oddziału przedszkolnego "0" - plik PDF

2. Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego - plik PDF

3. Zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego (zerówka) - plik PDF

4. Wniosek o przyjęcie dziecka do Punktu Przedszkolnego w Starym Przylepie lub Warnicach - plik PDF

5. Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej - plik PDF

 


17.08.2021 r.

Wyprawka do przedszkola - Punkty Przedszkolne w Starym Przylepie - na rok szkolny 2021/2022:

1. Grupa "Smerfy" (plik PDF)


27.07.2021 r.

Wyprawka do przedszkola - Punkty Przedszkolne w Starym Przylepie - na rok szkolny 2021/2022:

1. Grupa "Sówki" (plik PDF)

 


 

28.08.2020 r.

1. Wytyczne dla Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w okresie pandemii obowiązujące od 1.09.2020 r. (plik PDF)

2. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej w Gminnych Punktach Przedszkolnych w Starym Przylepie i Warnicach (plik PDF)

 


 

 

Kontakt:

 

SP w Starym Przylepie
Stary Przylep 60
74-211 Brzesko Szcz.
tel. 91 5630997