Dziś jest sobota 13 lipca 2024, imieniny: Ernesta i Małgorzaty

(-)

28.05.2024 r.

Kandydaci przyjęci do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Warnicach wraz z filią w Starym Przylepie w roku szkolnym 2024/2025

Do pobrania: Kandydaci przyjęci do klasy pierwszej (plik PDF)


17.05.2024 r.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2024 Wójta Gminy Warnice z dnia 24 stycznia 2024r. komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. KOU w Warnicach na posiedzeniu w dniu 17.05.2024r. przeprowadziła rekrutacyjne  postępowanie uzupełniające do punktów i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie gminy Warnice. Do oddziałów przedszkolnych przyjęto 3 dzieci zamieszkałych na terenie gminy Warnice i 1 dziecko spoza terenu gminy.
Do punktu przedszkolnego w Starym Przylepie na podstawie złożonych oświadczeń woli Rodziców przyjęto 2 dzieci mieszkających na terenie Gminy Warnice . Do punktu przedszkolnego w Warnicach na podstawie złożonego oświadczenia woli Rodziców nie przyjęto 1 dziecka z terenu gminy Warnice.
Informujemy, że punkty przedszkolne w Warnicach nie dysponują wolnymi miejscami, natomiast w punkcie przedszkolnym w Starym Przylepie istnieje jeszcze  7 wolnych miejsc.

Do pobrania: Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych (plik PDF)


29.04.2024 r.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2024 Wójta Gminy Warnice z dnia 24 stycznia 2024r. komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. KOU w Warnicach na posiedzeniu w dniu 25.04.2024r. przeprowadziła rekrutacyjne  postępowanie uzupełniające do punktów i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie gminy Warnice. Do oddziałów przedszkolnych zakwalifikowano 3 dzieci zamieszkałych na terenie gminy Warnice i 1 dziecko spoza terenu gminy.
Do punktów przedszkolnych na podstawie złożonych wniosków zakwalifikowano 2 dzieci mieszkających na terenie Gminy Warnice . Potwierdzenie pisemnego oświadczenia woli przyjęcia dziecka do wybranego punktu i oddziału przedszkolnego prosimy składać w dniach 5-16 maja 2024r. w sekretariatach szkół.
Informujemy, że punkty przedszkolne w Warnicach nie dysponują wolnymi miejscami, natomiast w punkcie przedszkolnym w Starym Przylepie istnieje jeszcze 8 wolnych miejsc. 

Do pobrania: Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (plik PDF)


29.03.2024 r.

Kandydaci przyjęci do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Warnicach wraz z filią w Starym Przylepie w roku szkolnym 2024/2025

Do pobrania: lista kandydatów przyjętych do klasy 1 (plik PDF)


26.03.2024 r.

Komisja rekrutacyjna po rozpatrzeniu złożonych przez rodziców/opiekunów oświadczeń woli przyjęcia dzieci do punktów i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie gminy Warnice przedstawia listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych na rok szkolny 2024/2025.
Informujemy, że dysponujemy jeszcze 7 wolnymi miejscami w punkcie  przedszkolnym w Starym Przylepie. Wnioski do tego punktu oraz  oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w Warnicach i Starym Przylepie można  składać w naborze uzupełniającym w dniach od 3-18 kwietnia 2024r.
Jednocześnie zawiadamiamy, że  dzieci nieprzyjęte do punktu Przedszkolnego w Warnicach ze względu na brak miejsc  będą umieszczone na liście rezerwowej i przyjmowane wg ilości uzyskanych w rekrutacji punktów w przypadku rezygnacji dziecka przyjętego.

Do pobrania:
1. Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych (oddział zerowy) z terenu gminy Warnice (plik PDF)
2. Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do punktów przedszkolnych z terenu gminy Warnice (plik PDF)


12.03.2024 r.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2024 Wójta Gminy Warnice z dnia 24 stycznia 2024r. komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. KOU w Warnicach na posiedzeniu w dniu 11.03.2024r. przeprowadziła I etap postępowania rekrutacyjnego do punktów i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie gminy Warnice.
Do oddziałów przedszkolnych zakwalifikowano 28 dzieci zamieszkałych na terenie gminy Warnice i 3 dzieci spoza terenu gminy.
Do punktów przedszkolnych  na 55 wolnych miejsc zakwalifikowano  50 dzieci mieszkających na terenie Gminy Warnice i 1 dziecko spoza terenu gminy.
Potwierdzenie pisemnego oświadczenia woli przyjęcia dziecka do punktów i oddziałów przedszkolnych prosimy składać w dniach od 18-25.03.2024r w sekretariatach szkół.
Informujemy, że istnieją jeszcze 4 wolne miejsca do Punktów Przedszkolnych. Zapraszamy do składania wniosków w rekrutacji uzupełniającej w dniach od 3-18.04.2024r. w sekretariatach szkół.
Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w załącznikach.

1. Lista dzieci zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych (oddział zerowy) (plik PDF)
2. Lista dzieci zakwalifikowanych do punktów przedszkolnych (plik PDF)


12.03.2024 r.

Kandydaci zakwalifikowani do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Warnicach wraz z filią w Starym Przylepie w roku szkolnym 2024/2025. Do pobrania: lista kandydatów (plik PDF)


31.01.2024 r.

 

nagłówek - rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Szanowni Państwo,
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Warnicach informuje:

1. Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci uczęszczających w 2023r./2024r. do danego punktu/ oddziału przedszkolnego „0” w SP w Warnicach lub filii w Starym Przylepie mogą złożyć
Deklarację pozostania dziecka w punkcie/ oddziale przedszkolnym „0 ”   
w terminie od 01 lutego 2024r. do 14 lutego 2024r. w sekretariatach szkół.

2. Rekrutacja do punktu/oddziału przedszkolnego „0”

Rodzice,którzy wyrażają chęć złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do punktu/oddziału przedszkolnego „0” i klasy I w SP Warnice lub filii w Starym Przylepie mogą złożyć Wniosek o przyjęcie do punktu/oddziału przedszkolnego „0” wraz z aktem urodzenia (ksero) dziecka oraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych w terminie od 15 lutego 2024r. do 28 lutego 2024r.  w sekretariacie szkół.

Postępowanie rekrutacyjne do Punktu/Oddziału Przedszkolnego „0”

15 lutego

28 lutego

Złożenie w szkole Wniosku o przyjęcie do Punktu/Oddziału Przedszkolnego w Warnicach i w Starym Przylepie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

 do 17 marca

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

18 marca

25 marca

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do punktu/oddziału przedszkolnego.

do 28 marca

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Postępowanie uzupełniające do Punktu/Oddziału Przedszkolnego „0”

03 kwietnia

18 kwietnia

Złożenie w szkole Wniosku o przyjęcie do Punktu/Oddziału Przedszkolnego w Warnicach i w Starym Przylepie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

 do 30 kwietnia

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

5 maja

16 maja

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do punktu/oddziału przedszkolnego.

 do 20 maja

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

3. Rekrutacja do klas I

Rodzice, którzy wyrażają chęć złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do klas I w SP Warnice lub filii w Starym Przylepie mogą złożyć wniosek o przyjęcie do klas I wraz z aktem urodzenia ( ksero) dziecka oraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych w terminie od 01 lutego 2024r. do 23 lutego 2024r.  w sekretariacie szkół.

Postępowanie rekrutacyjne do klas I

01 lutego

23 lutego

Złożenie w szkole Wniosku o przyjęcie do klasy I

 do 14 marca

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

18 marca

29 marca

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy I

do 2 kwietnia

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Postępowanie uzupełniające do klas I

22 kwietnia

06 maja

Złożenie w szkole Wniosku o przyjęcie do klas I

 do 14 maja

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

15 maja

22 maja

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy I

 do 28 maja

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji określony jest w załączniku nr 1 i 2 do zarządzenia Nr 3/2024 Wójta Gminy Warnice z dnia 24 stycznia 2024r.

Istnieje możliwość przyjęcia dziecka  spoza gminy Warnice pod warunkiem, że po przyjęciu miejscowych dzieci pozostaną jeszcze wolne miejsca.

Wniosek o przyjęcie dziecka do Punktów/Oddziałów Przedszkolnych „0” i klas I wraz z pozostałymi oświadczeniami można pobrać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Warnicach oraz w filii w Starym Przylepie.

 

Pliki do pobrania:
1. Deklaracja kontynuacji oddziału przedszkolnego (zerówka) - plik Word
2. Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego - plik Word
3. Wniosek o przyjęcie dziecka do Punktu Przedszkolnego w Starym Przylepie lub Warnicach - plik Word
4. Zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego (zerówka) - plik Word
5. Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej - plik Word
6. Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej - plik Word

 


 

 

Kontakt:

SP w Starym Przylepie
Stary Przylep 60
74-211 Brzesko Szcz.
tel. 91 5630997