Dziś jest środa 02 grudnia 2020, imieniny: Pauliny i Balbiny

28.08.2020 r.

1. Wytyczne dla Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w okresie pandemii obowiązujące od 1.09.2020 r. (plik PDF)

2. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej w Gminnych Punktach Przedszkolnych w Starym Przylepie i Warnicach (plik PDF)


20.08.2020 r.

Wyprawka do przedszkola (Punkty Przedszkolne w Starym Przylepie):

1. Grupa "Smerfy" (plik PDF)

2. Grupa "Sówki" (plik PDF)

 


06.07.2020 r.


Lista uczniów zakwalifikowanych do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Warnicach w roku szkolnym 2020/2021 (plik PDF)


19.05.2020 r.

1. Lista dzieci przyjętych do Punktu Przedszkolnego w Starym Przylepie oraz w Warnicach z podziałem na grupy (plik PDF)

2. Lista dzieci przyjętych do Oddziału Przedszkolnego "0" w Starym Przylepie oraz w Warnicach (plik PDF)

Informujemy również, że w Punkcie Przedszkolnym w Starym Przylepie jest jeszcze wolnych 9 miejsc.

 


29.04.2020 r.

1. Lista kandydatów zakwalifikowanych do Punktów Przedszkolnych oraz Oddziałów Przedszkolnych "0" w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 (plik PDF)


18.03.2020 r.

INFORMACJA

Komisja rekrutacyjna po rozpatrzeniu złożonych przez rodziców/opiekunów oświadczeń woli przyjęcia dzieci do punktów i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie gminy Warnice przedstawia listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych na rok szkolny 2020/2021.

Informujemy, że dysponujemy jeszcze 16 wolnymi miejscami w Punktach Przedszkolnych - (Warnice -2, Stary Przylep -14)

Jednocześnie zawiadamiamy, że wnioski rodziców dzieci nieprzyjętych ze względu na niekompletną dokumentację będą rozpatrywane ponownie w postępowaniu uzupełniającym po dostarczeniu wymaganych dokumentów.

W związku z zaistniałą sytuacją (zarażenie wirusem COVID-19) prosimy o pobieranie dokumentów rekrutacyjnych ze strony internetowej gminy w zakładce „Punktów Przedszkolnych” i dostarczanie ich drogą e-mail na adresy: spwarnice@wp.pl lub spstaryprzylep@interia.pl w formie skanu lub zdjęcia.

 

1. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Oddziałów Przedszkolnych „Zerówki” – plik PDF

2. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Punktów Przedszkolnych – plik PDF

 

Pliki do pobrania:

1. Oświadczenia woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego zerówka (plik Word) lub (plik PDF)

2. Oświadczenia woli przyjęcia do punktu przedszkolnego (plik Word) lub (plik PDF)

3. Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego – zerówka (plik Word) lub (plik PDF)

4. Wniosek o przyjęcie do punktu przedszkolnego – komplet (plik Word) lub (plik PDF).


06.03.2020 r.

Komisja rekrutacyjna po rozpatrzeniu złożonych wniosków do Punktów i Oddziałów Przedszkolnych przedstawia listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na rok szkolny 2020/2021 - załącznik nr 1 i 2.

Jednocześnie prosimy rodziców dzieci urodzonych w roku 2014 i zameldowanych na terenie gminy Warnice o informację w jakiej szkole lub przedszkolu dziecko będzie realizowało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne (zerówka) lub złożenie wniosku w szkole obwodowej.
Więcej informacji pod nr tel. 91 56 28 60, 91 563 09 97 lub w sekretariatach szkół.

Do pobrania:
Załącznik nr 1 – Lista kandydatów do Punktów Przedszkolnych (plik PDF)
Załącznik nr 2 – Lista kandydatów do Oddziałów Przedszkolnych „zerówki” (plik PDF)


26.02.2020 r.

1.  Kontynuacja wychowania przedszkolnego

 

Rodzice dzieci  uczęszczających w 2019r./2020r. do danego punktu/ oddziału przedszkolnego w SP w Warnicach lub filii w Starym Przylepie mogą złożyć

Deklarację pozostania dziecka w punkcie przedszkolnym ”   

w terminie od 3 lutego 2020 r. do  11 lutego 2020 r. w sekretariatach szkół.

 

2. Rekrutacja do punktu/oddziału przedszkolnego „0”

 

Rodzice, którzy wyrażają chęć złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do punktu/oddziału przedszkolnego „0” i klasy I w SP Warnice lub filii w Starym Przylepie mogą złożyć Wniosek o przyjęcie do punktu/oddziału przedszkolnego „0” wraz z aktem urodzenia ( ksero) dziecka oraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych w terminie od 12 lutego 2020r. do 26 lutego 2020r.  w sekretariacie szkół.

 

Postępowanie rekrutacyjne do Punktu/Oddziału Przedszkolnego „0”

12 lutego

26 lutego

Złożenie w szkole Wniosku o przyjęcie do Punktu/Oddziału Przedszkolnego w Warnicach i w Starym Przylepie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

 do 6 marca

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

9 marca

17 marca

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do punktu/oddziału przedszkolnego.

do 20 marca

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Postępowanie uzupełniające do Punktu/Oddziału Przedszkolnego „0”

1 kwietnia

17 kwietnia

Złożenie w szkole Wniosku o przyjęcie do Punktu/Oddziału Przedszkolnego w Warnicach i w Starym Przylepie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

 do 30 kwietnia

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

4 maja

15 maja

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do punktu/oddziału przedszkolnego.

 do 19 maja

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

       

 

3. Rekrutacja do klas I

 

Rodzice, którzy wyrażają chęć złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do klas I w SP Warnice lub filii w Starym Przylepie mogą złożyć wniosek o przyjęcie do klas I wraz z aktem urodzenia ( ksero) dziecka oraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych w terminie od 3 lutego 2020r.   do 28 lutego 2020r.  w sekretariacie szkół.

 

Postępowanie rekrutacyjne do klas I

3 lutego

28 lutego

Złożenie w szkole Wniosku o przyjęcie do klasy I

 do 10 marca

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

12 marca

26 marca

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy I

do 31 marca

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Postępowanie uzupełniające do klas I

20 kwietnia

5 maja

Złożenie w szkole Wniosku o przyjęcie do klas I

 do 8 maja

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

11 maja

21 maja

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do Klasy I

 do 22 maja

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

       

 

Szczegółowy harmonogram rekrutacji określony jest w załączniku nr 1 do Zarządzenie Nr 2/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 30 stycznia2020 r.

Istnieje możliwość przyjęcia dziecka  spoza gminy Warnice pod warunkiem, że po przyjęciu miejscowych dzieci pozostaną jeszcze wolne miejsca.

Wniosek o przyjęcie dziecka do Punktów/Oddziałów Przedszkolnych „0” i klas I wraz z pozostałymi oświadczeniami można pobrać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Warnicach oraz  w filii w Starym Przylepie.

 


 

 

Kontakt:

SP w Starym Przylepie
Stary Przylep 60
74-211 Brzesko Szcz.
tel. 91 5630997

Szukaj na stronie

Współpracujemy

ZGDO
Związek Gmin Dolnej Odry


WIR
Wiejska Inicjatywa Rozwoju

Licznik odwiedzin

Odwiedziło nas: 5901571 osób