Dziś jest wtorek 18 czerwca 2024, imieniny: Marka i Elżbiety

Historyczne dziedzictwo rybackie na terenie gminy Warnice obecnie najwidoczniej zobrazowane jest w herbie gminy, który funkcjonuje od 2012 roku. Obecny herb gminy inspirowany jest herbem Wierzbna. Herb przedstawia Chrystusa tronującego na tęczy – po jego prawej stronie widnieje lilia, a po lewej miecz. U jego stóp znajdują się dwie ryby płynące w przeciwnych kierunkach. Ryby symbolizują rybaków ich osady, porty morskie, rzeczne, prowincje położone nad morzem. U wielu ludów ryby związane były z symbolem płodności - poprzez żywioł wody (symbol życia).
(Poniżej ewolucja herbu)

Obecny herb gminy Warnice

Wierzbno – obecnie wieś na jeziorem Miedwie, kiedyś dawne miasto w dokumentach historycznych wymieniane jest od ok. 12 wieku i znajdowało się w granicach posiadłości opactwa cystersów w Kołbaczu. Od czasów średniowiecza ludność osady zajmowała się głównie rolnictwem i rybołówstwem. Jeszcze w XIX w. i pierwszej połowie XX w. w spisach wymieniani byli ludzie zajmujący się rybołówstwem. W drugiej połowie XX w. zajęcie to powoli zanikało wśród mieszkańców Wierzbna i dzisiaj nie ma osób zawodowo zajmujących się rybołówstwem.

 

Jeziorki – osada (do 1945 Seehof) były folwarkiem założonym na początku XIX w. i podlegały pod majątek folwarku Cieszysław. Osada ta znajdowała się nad brzegiem jeziora Zaborsko i osoby tam zamieszkałe niewątpliwie zajmowały się rybołówstwem, a także przez jakiś czas istniała tam cegielnia (została zlikwidowana jeszcze w okresie międzywojennym). Po 1945 roku osada ta opustoszała i praktycznie nie ma dzisiaj po niej śladów.


Widok z jeziora Zaborsko w czasach osady Jeziorski (w tle wieś Zaborsko, osada Jeziorki znajdowała się po lewej stronie zdjęcia)