Dziś jest sobota 13 lipca 2024, imieniny: Ernesta i Małgorzaty

Informacja

Gmina Warnice informuje, że w 2023 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Warnice – 2023”, która pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 


Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Warnice

Wójt Gminy Warnice oraz Skarbnik Gminy Warnice, w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie podpisali umowę dotacji na dofinansowanie zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Warnice-2023”. Na mocy zawartej umowy Gmina Warnice otrzyma do 22.881,60 zł na realizację zadania tj. odbiór azbestu od mieszkańców oraz jego utylizację. Wyłoniony w trybie zapytania ofertowego Wykonawca, uzgodnił harmonogram prac odbioru odpadów. Termin realizacji umowy zawartej z Wykonawcą został ustalony do 15 listopada 2023 r.. Po odbiorze wyrobów zawierających azbest Gmina Warnice wystąpi do WFOŚiGW w Szczecinie z zapotrzebowaniem, na wypłatę przyznanych środków finansowych zgodnie  z zawarta umową.

 

logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej