Dziś jest sobota 13 lipca 2024, imieniny: Ernesta i Małgorzaty

"Gmina Warnice prowadzi monitoring wizyjny budynku Urzędu Gminy w Warnicach w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia.

Administratorem systemu monitoringu jest Wójt Gminy Warnice. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy poprzez e-mail: iod@warnice.pl.

Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 30 dni. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej www.warnice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej."

Do pobrania:

Pełna treść Regulaminu funkcjonowania Monitoringu wizyjnego w Urzędzie Gminy Warnice (plik PDF)

 

"Gmina Warnice prowadzi monitoring wizyjny na terenie poszczególnych miejscowości Gminy Warnice w celu:

1. Podniesienia poziomu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz ograniczenie zachowań niepożądanych, zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu osób przebywających na terenie obszarów objętych monitoringiem,

2. Wykrycie niepożądanych zdarzeń i możliwość podjęcia działań prewencyjno-interwencyjnych,

3. Ustalenia sprawców czynów naruszających prawo,

4. Ograniczenie nieuprawnionego dostępu do obszarów monitorowanych.

Administratorem systemu monitoringu jest Wójt Gminy Warnice. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy poprzez e-mail: iod@warnice.pl.

Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 14 dni. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej www.warnice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej."

Do pobrania:

Pełna treść Regulaminu funkcjonowania Monitoringu wizyjnego na terenie poszczególnych miejscowości Gminy Warnice (plik PDF)