Dziś jest środa 14 kwietnia 2021, imieniny: Justyny i Waleriana


OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH

01 kwi 2021

Każdy właściciel nieruchomości (rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) zobowiązany jest zgłosić posiadanie zbiornika bezodpływowego lub/i przydomowej oczyszczalni ścieków w Urzędzie Gminy w Warnicach, Warnice 66, 74-201 Warnice. Zgłoszeniu do ewidencji podlegają także wybudowane w latach ubiegłych zbiorniki, a dotychczas nie zgłoszone do ewidencji. 

czytaj więcej

Mobilny punkt szczepień w Warnicach - rejestracja osób w wieku 60+ oraz osób z chorobami przewlekłymi

09 mar 2021

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 12 kwietnia rusza rejestracja osób z kolejnych roczników (zgodnie z harmonogramem poniżej). Jednocześnie na bieżąco trwa rejestracja osób w wieku 60+ oraz pacjentów onkologicznych, dializowanych, po przeszczepach i mechanicznie wentylowanych.

DATA

GRUPA

Od 12.04

Rocznik 1962

Od 13.04

Rocznik 1963

Od 14.04

Rocznik 1964

Od 15.04 Rocznik 1965

czytaj więcej

Święto Chrztu Polski

13 kwi 2021

Sejm RP ustanowił Święto Chrztu Polski przyjęciem ustawy 22 lutego 2019 r. W założeniu święto ma na celu „upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę tego wydarzenia, kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny, a jednocześnie znikomą obecność tego historycznego faktu w społecznej świadomości”.

czytaj więcej

Komunikat

09 kwi 2021

INFORMACJA  GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO


W dniu 10 kwietnia 2021 roku o godzinie 08:41 przeprowadzony zostanie na terenie Gminy Warnice trening uruchamiania syren alarmowych i ich pracy w okresie trzech minut.  
Udział w treningu wezmą:
- OSP Warnice,
- OSP Obryta,
- OSP Stary Przylep,
- OSP Wierzbno,
Uruchomiona zostanie także syrena przy budynku Urzędu Gminy Warnice. Czas treningu – trzy minuty...

czytaj więcej

Polska od Kuchni - festiwal KGW

09 kwi 2021

Zgłoszenia do konkursów przyjmowane są do 20 kwietnia.

Piętnaście tysięcy złotych – tyle wynoszą nagrody główne w ogólnopolskich konkursach przygotowanych podczas wyjątkowego święta - Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”. Każde Koło Gospodyń Wiejskich może wziąć udział w dowolnej liczbie konkursów.
Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni” to ogólnopolskie, wyjątkowe wydarzenie, przygotowane by podkreślić jak ważne jest, by pielęgnować lokalną kulturę i tradycję. Festiwal ma na celu integrację, aktywizację i wsparcie lokalnych społeczności, promocję polskich produktów i dziedzictwa kulinarnego oraz wymianę międzypokoleniowej wiedzy, umiejętności i przekazanie tradycji młodszym pokoleniom.

czytaj więcej

Narodowy Spis Powszechny - Informacje

08 kwi 2021

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Udział w spisie jest obowiązkowy.
Spisem objęci są:
• mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy,
• stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą.

czytaj więcej

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zaprasza na konferencję online

07 kwi 2021

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zaprasza serdecznie na konferencję online pt.: „Lokalne Partnerstwa ds. Wody (LPW) województwa zachodniopomorskiego. Wsparcie dla tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody. Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi w rolnictwie w warunkach zmieniającego się klimatu”, która odbędzie się na platformie  ClickMeeting w dniu 9 kwietnia 2021 r. o godz. 9.00.

 

czytaj więcej

Rozstrzygnięcie konkursu wielkanocnego

07 kwi 2021

Zakończył się konkurs plastyczny na najładniejszą ozdobę wielkanocną. Zorganizowany przez urząd konkurs, miał na celu rozwijać zdolności plastyczne, kultywować twórczość ludową, podkreślać znaczenie świąt i tradycji w codziennym życiu, a także zorganizować twórcze zajęcia dla dzieci i młodzieży. Ostatecznie na konkurs złożono 13 prac w różnych formach i kategoriach wiekowych.

czytaj więcej