Dziś jest wtorek 18 czerwca 2024, imieniny: Marka i Elżbiety

Liczba ludności

Gmina Warnice, wg stanu na dzień 31.12.2023 r. liczy 3168 osób, zamieszkałych w 13 miejscowościach. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 36,77 osoby na 1km2 (powierzchnia gminy - 86,14km2).

Struktura ludności według wieku i płci:

(stan na 31.12.2023, źródło – USC)

 

Kobiety

Mężczyźni

Razem

1572

1596

3168

 

Bezrobocie – stopa bezrobocia

(stan, grudzień 2023, źródło – PUP w Pyrzycach)

Liczba bezrobotnych w powiecie pyrzyckim – 1102

 

Liczba bezrobotnych w Gminie Warnice

W tym z prawem do zasiłku

ogółem

w tym kobiet

ogółem

w tym kobiet

90

51

21

14