Dziś jest wtorek 27 lutego 2024, imieniny: Gabriela i Anastazji

Liczba ludności

Gmina Warnice, wg stanu na dzień 31.12.2020 r. liczy 3366 osób, zamieszkałych w 13 miejscowościach. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 38,7 osoby na 1km2 (powierzchnia gminy - 86,14km2).

Struktura ludności według wieku i płci:

(stan na 31.12.2020, źródło – USC)

Wiek

Kobiety

Mężczyźni

Do 18 lat

318

360

Powyżej 18 lat

1332

1325

Razem

1650

1685

3335

 

Bezrobocie – stopa bezrobocia

(stan, grudzień 2020, źródło – PUP w Pyrzycach)

Liczba bezrobotnych w powiecie pyrzyckim – 1394

 

Liczba bezrobotnych w Gminie Warnice

W tym z prawem do zasiłku

ogółem

w tym kobiet

ogółem

w tym kobiet

102

54

23

14