Dziś jest sobota 13 lipca 2024, imieniny: Ernesta i Małgorzaty

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 44/2019
Wójta Gminy Warnice
z dnia 10.05.2019 r.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
Z MIESZKAŃCAMI GMINY WARNICE

w sprawie zmiany statutów Sołectw Gminy Warnice

Wójt Gminy Warnice serdecznie zaprasza mieszkańców gminy do udziału w konsultacjach społecznych.
Przedmiotem konsultacji będzie zmiana Statutów Sołectw Gminy Warnice:
1) § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji Rady Gminy.”

2) Aktualne statuty Sołectw można pobrać na stronie www.bip.warnice.pl w zakładce Sołectwa.
Opinie bądź uwagi do obowiązujących Statutów Sołectw prosimy zgłaszać w formie pisemnej do sekretariatu Urzędu Gminy w Warnicach ( Warnice 66, 74-201 Warnice) bądź na adres mailowy: sekretariat@warnice.pl. W konsultacjach mogą brać udział mieszkańcy wszystkich Sołectw gminy Warnice.
Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.
Konsultacje potrwają od 10 maja do 16 maja 2019 roku.

Wójt

/ - / Alina Werstak

Do pobrania:

Zarządzenie nr 44/2019 Wójta Gminy Warnice (plik PDF)