Dziś jest wtorek 18 czerwca 2024, imieniny: Marka i Elżbiety

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI URZĘDU GMINY W WARNICACH W JĘZYKU ŁATWYM DO CZYTANIA I ZROZUMIENIA, ETR

Urząd Gminy w Warnicach, zwany dalej Urzędem znajduje się w budynku pod adresem: Warnice 66, 74-201 Warnice.

Do budynku Urzędu prowadzi jedno wejście główne od ulicy. Do wejścia głównego prowadzą schody i podjazd dla wózków. Dostępne jest również drugie wejście od podwórka, posiadają schody i nie ma podjazdu dla wózków.

Urząd Gminy w Warnicach to miejsce, w którym pracuje Wójt i urzędnicy.

Wójt jest kierownikiem urzędu. Wójtem Gminy Warnice jest Grzegorz Nizio.

Wójtowi w pracy pomagają Zastępca Wójta – Stanisław Wudarczyk, Sekretarz Gminy – Monika Ostrowska, Skarbnik Gminy – Renata Morgner oraz pracownicy Urzędu.

Co możesz załatwić w Urzędzie, na przykład:
zameldować się,
wyrobić dowód osobisty,
zgłosić prowadzenie własnej firmy,
otrzymać akt zgonu oraz akt urodzenia lub małżeństwa,
wziąć ślub cywilny,
zapłacić podatki oraz inne opłaty lokalne.

Urząd zajmuje się także na przykład:
organizacją wyborów, na przykład na Prezydenta Polski, wybory do Sejmu i Senatu,
wydawaniem dowodów osobistych,
rolnictwem,
budżetem gminy,
naliczaniem podatków i opłat lokalnych,
naprawą dróg gminnych,
budowaniem i remontowaniem budynków gminnych.

Zapraszamy do Urzędu w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Żeby załatwić sprawy w Urzędzie możesz:
napisać potrzebne pismo i wysłać na adres: Urząd Gminy w Warnicach, Warnice 66, 74-201 Warnice,
przynieść pismo do Urzędu i zostawić je w sekretariacie,
napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP,
napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mailowy: wojt@warnice.pl,
wysłać fax pod numer 91 5612890 wew. 11,
zadzwonić pod numer 91 5612890, 91 5783284,
przyjść do Urzędu i spotkać się z pracownikiem.
Osoby niesłyszące słabo słyszące po wcześniejszym umówieniu mogą skorzystać z tłumacza języka migowego.
Tłumacz jest za darmo.
Numery telefonów do wszystkich pracowników Urzędu dostępne są na stronie www.bip.warnice.pl (pozycja „Spis telefonów oraz adresów email”)

Jak trafić do Sekretariatu.
Wchodzisz wejściem głównym
Gdy wejdziesz do budynku zobaczysz korytarz skręcający w lewo ze schodami prowadzącymi na pierwsze piętro.
Musisz wejść na piętro, skręcić w lewo, gdzie znajduje się Sekretariat Urzędu.
W Sekretariacie nie ma pętli indukcyjnej.
Tutaj możesz zostawić przyniesione przez siebie pismo lub poprosić pracownika o pomoc.

Wszystkie informacje o gminie można znaleźć na stronach internetowych: www.warnice.pl, www.bip.warnice.pl