Dziś jest wtorek 18 czerwca 2024, imieniny: Marka i Elżbiety

W dniu 3 kwietnia 2019 r. dokonano odbioru robót budowlanych dotyczących zadania pn. „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej - placu zabaw, siłowni zewnętrznej - nad jez. Miedwie w Wierzbnie, gmina Warnice”. Wykonawcą zadania była firma USŁUGI BUDOWLANE Wiesław Furtak, ul. Przyjaciół Żołnierza 51/10, 71-670 Szczecin. Wartość wykonanych robót budowlanych zgodnie z umową z Wykonawcą wyniosła 121 626,02 zł netto, tj. 149 600,00 zł brutto.

Inwestycja została zrealizowana w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienie i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym, zgodnie z kryteriami ustanowionymi w Programie Operacyjnym oraz w sposób pozwalający na osiągnięcie celów działania określonych w tym Programie Operacyjnym. Pomoc finansowa przyznana na realizację zadania zgodnie z umową wynosi 100 000,00 zł z czego współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMR wynosi: 85 000,00 zł.