Dziś jest poniedzialek 15 sierpnia 2022, imieniny: Marii i Napoleona

9 października – obchodzimy setną rocznicę urodzin Tadeusza Różewicza, inicjatora teatru absurdu i jednego z najwybitniejszych poetów XX w., a także najwszechstronniejszych kontynuatorów nurtu europejskiej awangardy literackiej.

Tadeusz Różewicz (ur. 1921, zm. 2014) – poeta, dramaturg, prozaik.
Urodził się w Radomsku jako czwarty z piątki dzieci. Za młodu uczył się w Gimnazjum imienia Feliksa Fabianiego w Radomsku. Na zainteresowanie Różewicza literaturą w dużej mierze wpłynął jego starszy brat Janusz. To właśnie on przedstawiał przyszłemu poecie książki, a także czasopisma, takie jak „Skamandra” czy „Wiadomości Literackie”. Różewicz zaczął pisać pierwsze wiersze, gdy miał kilkanaście lat. W tym okresie pisał także dla czasopisma „Pod Znakiem Marii”. W czasie wojny Różewicz pracował początkowo  w rodzinnym Radomsku jako magazynier i goniec. Później został uczniem stolarskim w jednej z miejscowych fabryk. W 1942 roku został żołnierzem Armii Krajowej, otrzymał pseudonim „Satyr”.
Różewicz był członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, laureatem licznych nagród literackich, między innymi Nagrody Poetyckiej Silesius przyznawanej we Wrocławiu
 za dokonania w dziedzinie literatury środkowoeuropejskiej i wschodniej. W 2000 roku został laureatem Nagrody Literackiej Nike za tom poezji Matka odchodzi.
Zmarł w kwietniu 2014 roku we Wrocławiu. Jego prochy złożono na cmentarzu przy kościele ewangelickim Naszego Zbawiciela w Karpaczu.
Dzieła Tadeusza Różewicza przetłumaczono na 49 języków.

Twórczość:

Poezja:
- Echa leśne, Warszawa 1944
- Dwie strony medalu, Warszawa 2008
- Historia pięciu wierszy, Kłodzko 2011
- To i owo, Wrocław 2012
- Wiersze przeczytane, Wrocław 2014
- Ostatnia wolność, Wrocław 2015
- Czerwona rękawiczka, Kraków 1948
- Pięć poematów, Warszawa 1950
- Czas, który idzie, Warszawa 1951
- Wiersze i obrazy, Warszawa 1952
- Równina, Kraków 1954
- Srebrny kłos, Warszawa 1955
- Poemat otwarty, Kraków 1956
- Formy, Warszawa, 1958
- Rozmowa z księciem, Warszawa 1960
- Zielona róża, Warszawa 1961
- Głos Anonima, Katowice 1961
- Nic w płaszczu Prospera, Warszawa 1962
- Twarz, Warszawa 1964
- Twarz trzecia, Warszawa 1968
- Duszyczka, Kraków, 1977
- Na powierzchni poematu i w środku, Warszawa 1983
- Płaskorzeźba, Wrocław 1991
- Drzwi, Łódź, 1994
- Zawsze fragment, Wrocław 1996
- Matka odchodzi, Wrocław 1999
- Nożyk profesora, Wrocław 2001
- Szara strefa, Wrocław 2002
- Wyjście, Wrocław 2004
- Uśmiechy, Wrocław 2005
- Bajka, Łódź 2005

Proza:
- Opadły liście z drzew, Warszawa 1955
- Próba rekonstrukcji, Wrocław 1979
- Przerwany egzamin, Warszawa 1960
- Wycieczka do muzeum, Warszawa 1966
- Śmierć w starych dekoracjach, Warszawa 1970
- Opowiadanie traumatyczne; Duszyczka, Kraków 1979

Dramat:
- Kartoteka, 1960
- Śmierć w starych dekoracjach, 1979
- Do piachu, 1979
- Pułapka, 1982
- Kartoteka rozrzucona, 1997
- Palacz, 1997
- Grupa Laokoona, 1962
- Świadkowie albo Nasza mała stabilizacja, 1964
- Wyszedł z domu, 1965
- Śmieszny staruszek, 1965
- Spaghetti i miecz, 1967
- Stara kobieta wysiaduje, 1969
- Akt przerywany, Warszawa 1970
- Rajski ogródek, 1971
- Na czworakach, 1972
- Białe małżeństwo i inne utwory sceniczne, Kraków 1975
- Odejście głodomora, 1977
- Przyrost naturalny, 1979

Eseje:
- Kartki z Węgier, Warszawa 1953

Zdjęcie książek Tadeusza Różewicza

Zdjęcie książek Tadeusza Różewicza

ROK 2021 ROKIEM
Cypriana Kamila Norwida

(1821-1883)

Cyprian Kamil Norwid. Fot. PAP/CAF

24 września 2021 r. przypada 200. rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida i w uznaniu zasług twórcy dla polskiej sztuki i polskiej kultury, w 200-lecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę ustanawiającą rok 2021 Rokiem Cypriana Kamila Norwida.
Cyprian Kamil Norwid to dziewiętnastowieczny artysta doby romantyzmu, obdarzony wieloma talentami: geniusz pióra, poeta i malarz, rysownik i rzeźbiarz, tłumacz i publicysta, filozof, badacz kultur i cywilizacji. Był wielkim erudytą, obywatelem świata, a zarazem skromnym człowiekiem. Jego wpływ na polską literaturę i kulturę był wyjątkowy. Swoimi poglądami zwracał uwagę na sztukę i miejsce poety w społeczeństwie oraz sytuację społeczno-polityczną Polaków. Jest mocno zasłużony na polu poezji, zwłaszcza jej wymiaru intelektualnego i formalnego, choć w czasach sobie współczesnych i obecnie bywa niezrozumiały i odrzucany. Został odkryty dopiero w okresie Młodej Polski, by stopniowo znajdować sobie należne miejsce w literaturze. Dzisiaj uważany jest za artystę, którego twórczość może być inspiracją dla współczesnych.

ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ

Artysta we Włoszech zakochał się w Marii Kalergis - jednej z najpiękniejszych i najbardziej adorowanych kobiet ówczesnej Europy. Mimo braku środków, podróżował za obiektem swych westchnień po całej Europie. W Berlinie trafił na kilka tygodni do więzienia za kontakty z emisariuszami polskiego ruchu niepodległościowego, tam właśnie zaczęły się jego problemy ze słuchem. Podczas kolejnej podróży do Włoch za piękną Marią poznał Adama Mickiewicza i Zygmunta Krasińskiego, w Paryżu –  Juliusza Słowackiego i Fryderyka Chopina, obaj byli już bardzo chorzy. Opis ich ostatnich dni Norwid zamieścił w "Czarnych kwiatach".
Podczas pobytu w Paryżu poeta publikował w "Gońcu polskim", żył w biedzie, postępowała u niego utrata słuchu, zaczął też mieć kłopoty ze wzrokiem. Bezkompromisowy i konsekwentny w swoich poglądach szybko znalazł się na marginesie życia emigracji. Jego dzieła nie znalazły uznania współczesnych poetów. "Żaden jego poemat dłuższy nie tworzy całości, a najkrótszy i najpiękniejszy wierszyk nie jest wolen od jakiegoś wybraku,
 co go kazi. Pod tym względem szkice jego daleko są piękniejsze od poezji, lecz jak skoro da się w kompozycję historyczną, religijną, mistyczną, zdradza zupełną nieudolność artystyczną. Pomysł będzie znakomity, wykonanie niedołężne" - pisał o twórczości Norwida Józef Ignacy Kraszewski.
Zmęczony biedą i niepowodzeniami poeta postanowił wyemigrować do USA. W lutym 1853 dotarł do Nowego Jorku, wiosną znalazł dobrze płatną posadę w pracowni graficznej. Jesienią jednak wybuchła wojna krymska i poeta postanowił wrócić do Europy, co stało się w czerwcu 1854 roku. Zamieszkał początkowo w Londynie, utrzymując się z dorywczych prac rzemieślniczych, po czym udało mu się powrócić do Paryża. Działalność artystyczna Norwida ożywiła się, udało mu się opublikować kilka utworów, w 1863 r. wybuchło powstanie styczniowe, które pochłonęło uwagę Norwida. Choć sam, ze względu na stan zdrowia, nie mógł wziąć w nim udziału, ale w dziesiątkach listów i memoriałów zgłaszał różne projekty polityczne, które nie znajdowały odzewu i aprobaty. W tym czasie rozpoczął pracę nad swym najobszerniejszym poematem "Quidam", w 1866 r. ukończył pracę nad "Vade-mecum", chociaż tomu, mimo prób i protekcji, nie udało się wydać. W następnych latach powstał m.in. cykl impresji "Czarne kwiaty", łączący cechy eseju i pamiętnika oraz jedyny publikowany za jego życia wytwór twórczości pt. "Poezje". Nie znalazły one jednak uznania publiczności i krytyków. Pewną popularność Norwid zdobył jedynie jako mówca i deklamator, a także twórca szkiców i akwarel, których sprzedaż stanowiła główne źródło utrzymania artysty.
W następnych latach Norwid cierpiał nędzę, chorował na gruźlicę. W 1877 roku przeżył tragedię z powodu nieudanego wyjazdu do Florencji. Bardzo liczył w związku z tym na poprawę stanu zdrowia, wysłał swój dobytek, ale książę Władysław Czartoryski nie udzielił poecie obiecanej pożyczki. Kuzyn Norwida, Michał Kleczkowski umieścił go w Domu św. Kazimierza na przedmieściu Ivry na peryferiach Paryża. Regulamin zakładu ograniczał swobodę poety i utrudniał jego kontakty z Paryżem, co spotęgowało samotność, izolację i zgorzknienie. Norwid pracował twórczo do samej śmierci. W ostatnich latach życia powstał m.in. dramat "Miłość czysta u kąpieli morskich", nowele "Stygmat", "Ad leones!", "Tajemnica lorda Singelworth".
Poeta umarł we śnie 23 maja 1883 roku. W swym ostatnim liście napisał: "Cyprian Norwid zasłużył na dwie rzeczy od Społeczeństwa Polskiego: to jest aby oneż społeczeństwo nie było dlań obce i nieprzyjazne". Zaraz po jego śmierci w czasie porządkowania pokoju spalone zostały papiery zgromadzone w kufrze pisarza.
Pochowany na cmentarzu w Ivry, po pięciu latach jego zwłoki zostały przeniesione do polskiego grobu zbiorowego na cmentarzu w Montmorency; następnie - po wygaśnięciu piętnastoletniej koncesji - do zbiorowego grobu domowników Hotelu Lambert. Dopiero w 2001 roku odbył się symboliczny pochówek Norwida na Wawelu w Krypcie Wieszczów.
Twórczość Norwida doczekała się odkrycia dopiero w roku 1897, kiedy to na tom "Poezyj" natrafić miał przypadkowo Zenon Przesmycki-Miriam. Pełna edycja "Pism wszystkich" Norwida ukazała się jednak dopiero w latach 1971-1976. (PAP)
Ciekawostki o Cyprianie Kamilu Norwidzie:
• Norwid prowadził swój pamiętnik, w którym przechowywał ważne dla siebie listy, zdjęcia i własne adnotacje.
• Cierpiał na samotność, więc niekiedy wyjmował pewne zdjęcia lub inne składowe pamiętnika i wieszał na ścianie. Następnie ściągał i w ich miejsce umieszczał inne, o których chciał pamiętać lub powspominać.
• Był wielkim pasjonatem roślin – odwiedzał ogrody i parki. W miejscu gdzie żył zapełniał przestrzeń roślinami doniczkowymi.
• Był niemal stworzony do deklamacji wierszy, ponieważ uchodził za doskonałego recytatora. Był jednakowoż wspaniałym mówcą, który zapalał serca, zwłaszcza w przemowach patriotycznych.
• Ukochana przez niego Maria Kalergis była po prawdzie osobą sztuczną i nieszczerą, która jedynie zwodziła twórcę zapowiadającego się wówczas bardzo dobrze.

Kuba Michalski - wiersz "Wielkie słowa" Cypriana Kamila Norwida

W sobotę 4 września 2021 roku odbędzie się kolejne Narodowe Czytanie. Lekturą jubileuszowej 10. edycji wydarzenia będzie Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej.

Narodowe Czytanie jest organizowane przez Prezydenta RP od 2012 roku. Ma ono zachęcić do wspólnego czytania największych dzieł polskiej literatury. W dramacie autorka krytykuje obłudę, hipokryzję oraz fałszywą moralność, przekazując czytelnikowi uniwersalne przesłanie – potrzebę walki o społeczną sprawiedliwość.

Zachęcamy wszystkich do pobrania bezpłatnego audiobooka Moralność pani Dulskiej. Można go pobrać z biblioteki cyfrowej polona.pl bez konieczności logowania. Wystarczy ze strony wybranego utworu kliknąć w ikonę „Pobierz” (widoczną w prawym górnym rogu) i wybrać audiobook w formacie MPEG.

Gminna Biblioteka Publiczna w Warnicach gorąco zaprasza do obejrzenia efektów swojej pracy z udziałem mieszkańców Gminy Warnice.

Szczególne podziękowania należą się:

Przedstawicielom władz Gminy Warnice:

Pani Wójt Gminy Warnice Alinie Werstak

Pani Sekretarz Gminy Warnice Monice Ostrowskiej

Mieszkańcom Gminy Warnice:

Pani Lidii Pieńkowskiej

Pani Barbarze Malkiewicz

Pani Wiktorii Sielezin

Pani Małgorzacie Dybowskiej

Pani Iwonie Kuźmińskiej

Pani Anecie Urban

Pani Marii Rzadkowskiej

Niezawodnym i zawsze gotowym do niesienia pomocy druhom i druhnom z jednostek OSP:

dh Grzegorzowi Nizio

dh Sebastianowi Bogusz

dh Zofii Bartosiewicz

dh Kamilowi Wochner

Konkurs pt.: „Biblioteka Króla Myśli” został rozstrzygnięty. Zdjęcie konkursowe przesłane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Warnicach zdobyło najwięcej głosów w związku z czym Jednostka OSP Warnice wygrała zdobywając I miejsce.

Pam Marek Malman wpisuje dedykację do książek

Dnia 20.05.2021 r. odbyło się oficjalne wręczenie nagrody tj. dwutomowej powieści fantasy "Król Myśli", przez autora pana Marka Malman. Książki odebrane zostały przez przedstawicieli Jednostki OSP Warnice i od razu przekazane do Gminnej Biblioteki Publicznej w Warnicach.

Pan Marek Malman przekazuje książki druhowi OSP w WarnicachPan Marek Malman z druchami OSP, którzy trzymają odebraną nagrodędruhowie OSP przekazują książki do biblioteki

 

Gminna Biblioteka Publiczna

w Warnicach

zachęca wszystkie dzieci do udziału

w zabawie

pt.: „KSIĄŻKA DLA MOJEJ MAMY”.

Wystarczy tylko dnia 26.05.2021 r. wypożyczyć
w naszej bibliotece książkę dla swojej mamy,
a pierwsze
dziesięć osób do wybranej lektury otrzyma słodki upominek.

 

 

06.05.2021 r.

Wybierz Osobowość Roku w kategorii Kultura

Gratulujemy panu Markowi Malmanowi uzyskania nominacji  Kapituły Redakcji „Głosu Szczecińskiego” do tytułu Osobowość Roku 2020 w kategorii Kultura.  Pyrzycki autor dwutomowej powieści fantasy „Król Myśli” został wyróżniony za wkład w życie kulturalne lokalnej społeczności i regionu.  W ubiegłym roku otrzymał  Nagrodę Artystyczną Burmistrza Pyrzyc.
Serdecznie zapraszamy do udziału w głosowaniu, więcej informacji można uzyskać na stronie www.gs24.pl/osobowosc. Głosowanie będzie trwać do środy, 26 maja do godz.22:00.
Panu Markowi życzymy wielu głosów i zwycięstwa w plebiscycie.

 

Obraz zawiera: Osobowość Roku 2020 - wyślij na 72355 SMS o treści KSK.170

04.05.2021 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Warnicach zaprasza na bezpłatne szkolenia on-line p.n.: „ Korzystanie z cyfrowych usług na zaawansowanym poziomie”. Zajęcia dedykowane są do dzieci w wieku 10 – 14 lat oraz młodzieży w wieku 15 – 18 lat i odbywać się będą w dwóch minimum sześcioosobowych grupach. Planowane jest 15  spotkań on-line po 90 minut.
Przedmiotowe szkolenia odbywać się będą w ramach projektu „Sieć na kulturę w podregionie szczecinecko-pyrzyckim", gdzie beneficjentem jest Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych zarówno pracowników, jak również dzieci i młodzieży biorących w nim udział.
Czego nauczy się Twoje dziecko:
 - Pozna kluczowe zagadnienia związane z wykorzystywaniem narzędzi online.
- Dowie się, jakie są dostępne aplikacje umożliwiające składanie wniosków i załatwianie spraw administracyjnych w urzędzie oraz prowadzenie i zarządzanie elektronicznym kontem bankowym.
- Zdobędzie również kompetencje związane z formalną i nieformalną korespondencją online.
- Wyjaśnione zostaną podstawy cyberbezpieczeństwa i bezpiecznego nawigowania w sieci.
- Dodatkowo pozyska wiedzę związaną z dostępnością usług online.

Zapisy na ww. zajęcia przyjmowane będą w Gminnej Bibliotece Publicznej w Warnicach od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00 do dnia 17.05.2021 r. Zgłoszenia dzieci do lat 13 dokonują rodzice lub opiekunowie.

04.05.2021 r.

plakat - Ogólnopolski tydzień bibliotek

20.04.2021 r.

23 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. To  ustanowione w 1995 roku przez UNESCO doroczne święto mające na celu promocję czytelnictwa, edytorstwa i ochronę własności intelektualnej prawem autorskim. Pomysł organizacji święta zrodził się w Katalonii. Zgodnie z długą tradycją, kobiety obdarowywano w ten dzień czerwonymi różami, mającymi symbolizować krew pokonanego przez św. Jerzego smoka. Z czasem kobiety zaczęły odwzajemniać się mężczyznom podarunkami w postaci książek.
23 kwietnia to data ważna w czytelniczym świecie również z innego powodu. To tego dnia zmarli Miguel de Cervantes, William Szekspir i historyk peruwiański Inca Garcilaso de la Vega.

 

Warnice, 19.04.2021 r.

Książki w formacie dużej czcionki

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników oraz wymogom ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z przyjemnością informujemy, że zasób Gminnej Biblioteki Publicznej w Warnicach został rozszerzony o nowe pozycje literackie wydane w formacie dużej czcionki. Wszystkie nowości dostępne są od dziś.

Serdecznie zapraszamy !

 

 

15.04.2021 r.

Bezpłatne e-booki z utworami Adama Zagajewskiego na polona.pl

Zdjęcie przedstawiające Adama Zagajewskiego wykonane przez Wojciecha Karpińskiego, Paryż 1983 r.

Adam Zagajewski – poeta, prozaik, eseista, czołowy przedstawiciel poezji Nowej Fali – kilka miesięcy temu udzielił Bibliotece Narodowej licencji do całej swojej twórczości. Jego utwory znaleźć można w bibliotece cyfrowej polona.pl. E-booki można bezpłatnie czytać online lub pobrać w formatach EPUB, MOBI i PDF.
Poeta zmarł w Światowym Dniu Poezji. Miał 75 lat. Debiutował w 1972 roku tomem Komunikat, a jako ostatni wydał Prawdziwe życie. O dorobku literackim Adama Zagajewskiego można przeczytać w specjalnym wspomnieniu na blogu POLONY.

Żeby pobrać e-booka wystarczy kliknąć w ikonę „Pobierz” widoczną w prawym górnym rogu i wybrać jeden z dostępnych formatów.
Dostęp do utworów takich, jak:
• Anteny
• Asymetria
• Drugi oddech
• Dwa miasta
• Jechać do Lwowa i inne wiersze
• Komunikat
• Lekka przesada
• List : Oda do wielości
• Niewidzialna ręka
• Obrona żarliwości
• Płótno
• Poeta rozmawia z filozofem
• Poezja dla początkujących
• Powrót
• Późne święta
• Pragnienie
• Prawdziwe życie
• Sklepy mięsne
• Solidarność i samotność
• Wiersze wybrane
• Ziemia ognista

jest możliwy dzięki licencjom niewyłącznym uzyskanym od Pisarza ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
 
Zachęcamy do lektury oraz rozpowszechniania informacji o legalnych i bezpłatnych e-bookach.
 
Polona.pl jest największą biblioteką cyfrową w Polsce i jedną z największych w Europie, otwartą dla każdego przez całą dobę, z dowolnego miejsca na świecie i bez żadnych ograniczeń. To nieodpłatny, szeroki dostęp do obiektów cyfrowych wysokiej jakości – książek, czasopism, rysunków, grafik, fotografii,  e-booków i audiobooków.
Zdjęcie: Wojciech Karpiński, Paryż 1983 (w mieszkaniu Wojciecha Karpińskiego)

06.04.2021 r.

Gorąco zachęcamy wszystkich czytelników do udziału w konkursie pn.: „Biblioteka Króla Myśli”, w którym główna nagroda to dwutomowa powieść fantasy "Król Myśli". Organizatorem ww. zabawy jest autor przedmiotowej książki Pan Marek Malman.

Zadanie konkursowe jest bardzo proste i polega na zrobieniu sobie zdjęcia na tle biblioteki.

Termin nadsyłania zdjęć do konkursu mija 10.04.2021 r.

Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy, warunkiem jest ukończenie 18 lat.

Więcej o konkursie dowiecie się z filmu poniżej:
https://www.youtube.com/watch?v=TxItQpJJiLE&ab_channel=W%C5%9BwiecieKr%C3%B3laMy%C5%9Bli
Regulamin konkursu: https://ksiegarenka.marfish.pl/

Warnice, 02.04.2021 r.

Dnia 2 kwietnia, w dzień urodzin duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci.

Dzień ten ma na celu rozpowszechnienie literatury dziecięcej oraz wspieranie czytania przez najmłodszych. Święto zostało ustanowione w 1967 roku przez Międzynarodową Izbę ds. Książek dla Młodych Ludzi. Od tamtej pory, co roku, gospodarzem święta jest inne państwo.

Polska była organizatorem w 1979 roku.

Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, 21 marca, to także święto poezji. Światowy Dzień Poezji to święto ustanowione przez UNESCO jesienią 1999 roku. Główne obchody tego święta odbywają się w Paryżu. Celem tego dnia jest promocja czytania, tworzenia, publikowania i nauczania poezji na całym świecie. UNESCO zadeklarowało, że ten dzień ma dać nowy impuls, aby docenić poezję oraz wspierać krajowe, regionalne i międzynarodowe ruchy poetyckie.  Dzień Poezji obchodzono kiedyś 5 października.

W drugiej połowie XX wieku społeczność światowa zaczęła go obchodzić 15 października, w dniu urodzin Wergiliusza. Tradycja obchodów tego święta w październiku utrzymuje się w wielu krajach, czasem w innym dniu lub w listopadzie. W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie miesiącem poezji jest kwiecień.

W Polsce Światowy Dzień Poezji obchodzimy od 2000 roku. Ma on charakter festiwalu, trwającego przez wiele dni. Liczne spotkania autorskie i koncerty przybliżają poezję współczesną i jej twórców, zdobywając dla tej dziedziny literatury nowych odbiorców i miłośników.

W ramach obchodów Światowego Dnia Poezji wręczana jest Nagroda Światowego Dnia Poezji (Award World Poetry Day UNESCO). Wśród laureatów znalazło się wielu ważnych polskich poetów m. in. ks. Jan Twardowski, Kazimierz Brakoniecki, Jarosław Klejnocki, Mira Łuksza oraz członkowie ZPK – Juliusz Erazm Bolek i Miłosz Kamil Manasterski.

Międzynarodowy Dzień Pisarzy to święto ustanowione w 1984 roku  przez PEN Club, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Pisarzy założone w 1921 roku w Londynie. Zadaniem PEN Clubu jest promowanie wzajemnej współpracy pomiędzy pisarzami z całego świata. Założycielem Polskiego Klubu Literackiego PEN (1925) i pierwszym prezesem był Stefan Żeromski.

Nasi Czytelnicy zakochani nie tylko w książkach :)

Drodzy Czytelnicy,

Z przykrością informujemy, że SAMOTNE KSIĄŻKI nie mają jeszcze CZYTELNIKA…

Chcesz pomóc?

Przyjdź w dniach 12 oraz 15 lutego do Naszej Biblioteki i uratuj książkę przed samotnością.

Zakochaj się w książce!

Do każdej wypożyczonej „romantycznej” lektury dołączone będzie słodkie serduszko, a na pierwszą zakochaną parę wspólnie wypożyczającą książki zarówno 12 jak i 15 lutego czeka niespodzianka!!

ZAPRASZAMY

Warnice, 05.02.2021r.

Rozstrzygnięcie konkursu "Laurka dla moich dziadków"

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie plastycznym pt.: „LAURKA DLA MOICH DZIADKÓW”. Zapewniamy, że bardzo trudno było nam wybrać najlepszą pracę. Wszystkie chwytają za serce! Laurki są przepiękne a za ogrom pracy jaki włożyliście w ich wykonanie należą się brawa!. Dlatego komisja konkursowa postanowiła nagrodzić każdego uczestnika „malarskim upominkiem”, by mogli rozwijać swoje pasje i nadal tworzyć piękne dzieła.

Początkujących artystów jak i tych zaawansowanych gorąco zachęcamy do wypożyczenia książek z serii „Sztuka rysowania” znajdujących się w zasobie Naszej biblioteki. Ta wspaniała literatura na pewno pomoże Wam rozwinąć talent. 

MAŁA KSIĄŻKA - WIELKI CZŁOWIEK

Najwyższy czas urozmaicić długie zimowe wieczory i popołudnia, podczas których nie powinno zabraknąć dobrej książki – dla rodzica i dla dziecka.  

Warto zatem udać się do Naszej biblioteki, gdzie na każdego Małego Czytelnika w wieku przedszkolnym czeka wyjątkowa Wyprawka Czytelnicza przygotowana przez Instytut Książki.

Nasi pierwsi mali czytelnicy

                  

 

Dziś (tj. 22.01.2021 r.) mija 100 rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – poety pokolenia wojennego, zwanego pokoleniem Kolumbów, jednego z najwybitniejszych polskich twórców.

Gorąco zapraszamy do zapoznania się z „Kalendarium życia i twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”, którego forma ma postać gazetki wywieszonej na tablicy informacyjnej w Naszej bibliotece.

 

W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYMI SIĘ OBCHODAMI

DNIA BABCI I DZIADKA

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WARNICACH

ZAPRASZA DZIECI DO UDZIAŁU W INTERNETOWYM

KONKURSIE PLASTYCZNYM

 PT.: „ LAURKA DLA MOICH DZIADKÓW

 

REGULAMIN KONKURSU

Cele konkursu:

 • Wychowanie dzieci w duchu wartości rodzinnych.
 • Kształtowanie więzi międzypokoleniowych.
 • Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych.
 • Rozwijanie umiejętności manualnych dzieci.
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
 • Kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej.

Uczestnicy:

Konkurs rozstrzygany będzie w dwóch kategoriach wiekowych:

 • I kategoria- dzieci w wieku od 6 do 9 lat
 • II kategoria- dzieci w wieku od 10 do 12 lat

Wymogi dotyczące prac:

 • Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej laurkę z życzeniami dla swoich dziadków.
 • Uczestnicy konkursu wykonują prace wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika, kolage, itp.).
 • Format prac jest dowolny.
 • Prace powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie przez dzieci.
 • Każdy uczestnik powinien wysłać jedną pracę.
 • Każda nadesłana do konkursu praca musi być opisana: imię, nazwisko, wiek oraz dokładny adres zamieszkania dziecka.

Termin nadsyłania prac:

Prace należy dostarczyć osobiście do biblioteki, lub nadsyłać do organizatora drogą mailową (jako skan lub zdjęcie pracy) na adres biblioteka@warnice.pl  do dnia 28.01.2021 r. W tytule należy umieścić formułę KONKURS PLASTYCZNY.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 5.02.2021 r. na stronie Urzędu Gminy Warnice oraz w zakładce Gminnej Biblioteki Publicznej.

Nagrody dla zwycięzców zostaną przesłane pocztą.

UDZIAŁ W KONKURSIE ORGANIZOWANYM PRZEZ GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W WARNICACH JEST RÓWNOZNACZNY Z WYRAŻENIEM ZGODY NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA ORAZ FOTOGRAFII WYKONANEJ PRACY NA STRONIE INTERNETOWEJ www.warnice.pl. DZIAŁANIA TE MAJĄ NA CELU KREOWANIE WIZERUNKU ORGANIZATORA KONKURSU ORAZ MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE W CELACH MARKETINGOWO-REKLAMOWYCH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ ORGANIZATORA .

NOWOŚCI   NOWOŚCI   NOWOŚCI   NOWOŚCI !

Gorąco zapraszamy rodziców wraz ze swoimi pociechami do biblioteki po jeszcze "cieplutkie"  nowości wydawnicze zakupione w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

Każdy czytelnik znajdzie na naszych półkach coś dla siebie.

Powieści sensacyjne i kryminały

Literatura obyczajowa

ZAPRASZAMY !

INFORMACJA

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z zarządzeniem nr 7/2020 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Warnicach
z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie: wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Warnicach za święto przypadające
w dniu 26 grudnia 2020 r. uprzejmie informuję, że dnia 24 grudnia 2020 r. (czwartek) Gminna Biblioteka Publiczna w Warnicach będzie zamknięta.

OD DNIA 09.11.2020 R.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WARNICACH ZOSTAJE ZAMKNIĘTA

DLA CZYTELNIKÓW

KONTAKT  TELEFONICZNY  91 561 28 86

E-MAIL   biblioteka@warnice.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Warnicach na czas ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 wprowadza następujące zasady udostępniania i zwrotu zbiorów bibliotecznych.

Zasady te będą obowiązywać do odwołania:

 1. Udostępnienie zbiorów biblioteki odbywa się z pominięciem bezpośredniego kontaktu z czytelnikiem.
 2. Czytelnik zamawia książki telefonicznie dzwoniąc na numer 91 561 28 86 lub e-mailowo na adres biblioteka@warnice.pl
 3. Bibliotekarz  kontaktuje się z czytelnikiem w sprawie terminu oraz godziny odbioru zamówienia.
 4. Bibliotekarz rejestruje zbiory na koncie użytkownika i przygotowuje paczkę z zamówionymi egzemplarzami.
 5. O umówionej godzinie bibliotekarz przekazuje czytelnikowi przygotowane materiały poprzez pozostawienie ich na specjalnie przygotowanym do tego celu stoliku. W ten sam sposób odbywa się także zwrot wypożyczonych pozycji.
 6. Książki zwrócone przez czytelników poddawane są trzydniowej kwarantannie.

"Mój przyjaciel Miś" - rozstrzygnięcie konkursu

25 listopada obchodzony był Światowy Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji Gminna Biblioteka Publiczna w Warnicach zorganizowała konkurs plastyczny pt.: „MÓJ PRZYJACIEL MIŚ”. Konkurs polegał na wykonaniu pracy plastycznej przedstawiającej postać ulubionego misia – bohatera literatury dziecięcej. Na konkurs wpłynęło 14 niezwykłych prac, wykonanych różnorodnymi technikami plastycznymi.
Bardzo trudno było wybrać te najpiękniejsze, dlatego powołana Komisja Konkursowa postanowiła przyznać równorzędne nagrody dla wszystkich uczestniczących w konkursie dzieci w postaci nagród książkowych oraz misiowych upominków.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu oraz opiekunom, za poświęcony czas i włożoną pracę. Poniżej prezentujemy te cudowne misie.

Gratulujemy wrażliwości artystycznej i życzymy dalszych sukcesów !!


Zakup nowości wydawniczych 2020

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych…

Gminna Biblioteka Publiczna w Warnicach w 2020 roku otrzymała w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – dotację w wysokości 5 240,00 złotych.

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” ma na celu wzmocnienie aktywności czytelniczej społeczeństwa oraz służy rozwojowi bibliotek w Polsce. Od 3 lat w naszej bibliotece przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności oferty czytelniczej dzięki nowościom wydawniczym.

Środki finansowe pozyskane w ramach projektu oraz z budżetu biblioteki, na łączną kwotę 10 579,95 zł przeznaczone zostały na zakup książek, po które już wkrótce zapraszamy do biblioteki.


W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYMI SIĘ OBCHODAMI

 ŚWIATOWEGO DNIA PLUSZOWEGO MISIA

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WARNICACH

ZAPRASZA DZIECI DO UDZIAŁU W INTERNETOWYM

KONKURSIE PLASTYCZNYM

 PT.: „ MÓJ PRZYJACIEL MIŚ”

 

REGULAMIN KONKURSU

Cele konkursu:

 1. przybliżenie najmłodszym historii powstania pluszowego misia,
 2. inicjowanie zainteresowań czytelniczych wśród najmłodszych dzieci poprzez przedstawienie sylwetek misiów jako bohaterów literackich,
 3. kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych,
 4. rozwijanie umiejętności manualnych dzieci,
 5. rozwijanie wrażliwości estetycznej,
 6. kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej.
 7. Uczestnicy:

  Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 4 – 7 lat.

  Wymogi dotyczące prac:

 8. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej postać ulubionego misia – bohatera literatury dziecięcej.
 9. Uczestnicy konkursu wykonują prace wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika, kolage, itp.).
 10. Format prac jest dowolny.
 11. Prace powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie przez dzieci.
 12. Każdy uczestnik powinien wysłać jedną pracę.
 13. Każda nadesłana do konkursu  praca musi być opisana : imię, nazwisko, wiek oraz dokładny adres zamieszkania dziecka.
 14. Termin nadsyłania prac:

  Prace należy nadsyłać do organizatora drogą mailową na adres biblioteka@warnice.pl do dnia 30.11.2020r. W tytule należy umieścić formułę KONKURS PLASTYCZNY.

  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 04.12.2020 r. na stronie Urzędu Gminy Warnice oraz w zakładce Gminnej Biblioteki Publicznej.

  Nagrody dla zwycięzców zostaną przesłane pocztą.

  UDZIAŁ W KONKURSIE ORGANIZOWANYM PRZEZ  GMINNĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W WARNICACH  JEST RÓWNOZNACZNY Z WYRAŻENIEM ZGODY NA WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA ORAZ  FOTOGRAFII WYKONANEJ PRACY NA STRONIE INTERNETOWEJ www.warnice.pl . DZIAŁANIA TE MAJĄ NA CELU KREOWANIE WIZERUNKU ORGANIZATORA KONKURSU ORAZ MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE W CELACH MARKETINGOWO-REKLAMOWYCH ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ ORGANIZATORA .


Drodzy Czytelnicy!

Z przyjemnością informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Warnicach zakwalifikowała się do projektu „Mała książka – wielki człowiek”, który skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym. 

Opis projektu:

Od 2018 r. projekt jest realizowany przez Instytutu Książki w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytelnictwo „Mała Książka – wielki człowiek” we współpracy bibliotekami publicznymi. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które odwiedzi bibliotekę biorącą udział w projekcie, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze czytanki dla…” dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz podpowie, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze. Dzięki akcji dziecko pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. Projekt realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytanie generacyjne „Mała książka – wielki człowiek”.

Więcej informacji na temat ww. projektu można znaleźć na stronie: www.wielki-czlowiek.pl.


INFORMACJA

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z zarządzeniem nr 5/2020 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Warnicach z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie: wykorzystania dnia wolnego od pracy przez pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Warnicach za święto przypadające w dniu 15 sierpnia 2020 r. uprzejmie informuję, że dnia 12 czerwca 2020 r. (piątek) Gminna Biblioteka Publiczna w Warnicach będzie zamknięta.


INFORMACJA

 

Od 04 maja 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Warnicach zostanie otwarta dla czytelników. Pamiętając jednak o wciąż istniejącym zagrożeniu epidemiologicznym zostały wprowadzone zasady korzystania z biblioteki, które pomogą nam wszystkim zachować bezpieczeństwo.

 1. Prosimy czytelników do telefonicznego składania zamówień na zbiory biblioteczne pod nr tel. 91 561 28 86.
 2. Biblioteka będzie funkcjonowała wyłącznie jako wypożyczalnia.
 3. W bibliotece może przebywać maksymalnie jeden czytelnik. Pozostali czytelnicy proszeni będą o czekanie na zewnątrz budynku, w bezpiecznej od siebie odległości.
 4. Czytelnik wchodzący do biblioteki ma obowiązek noszenia maseczki i zdezynfekowania rąk.
 5. Czytelnia i stanowisko komputerowe nie będą udostępniane dla czytelników.
 6. Czytelnicy nie mają wolnego dostępu do półek, zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.
 7. Wszystkie książki zwrócone przez czytelników poddawane
  są 14-dniowej kwarantannie. 
 8. Biblioteka czynna będzie od poniedziałku do piątku
  w godzinach 9.00 – 17.00.


21.04.2020 r.

Szanowni Państwo,

W związku z panującym obecnie zagrożeniem w dalszym ciągu przedszkola i szkoły są zamknięte. By pomóc rodzicom w opiece nad dziećmi, a maluchom przynieść trochę radości, polecamy darmowy e-book ze zbiorem wybranych łamigłówek i zadań edukacyjnych oraz malowanek z książek wydawnictwa GREG.

Mamy nadzieję, że miło spędzą Państwo czas ze swoimi pociechami.

Życzymy wszystkim dużo zdrowia!

 

E-book jest całkowicie bezpłatny, można go rozpowszechniać i wykorzystywać do realizacji Państwa pomysłów.


GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WARNICACH

Drodzy Czytelnicy,

Czas kwarantanny to trudny dla wszystkich okres ale można go sobie troszkę umilić odwiedzając stronę zabawnik.org. Zabawnik powstał w ramach projektu ,,Słuchamy Polski” Fundacji Nowoczesna Polska. Autorką tej koncepcji jest Pani Hanna Dąbrowiecka. Znajdziecie tam ciekawe propozycje do zabawy z dziećmi.

Kolejną polecaną przez nas stroną jest www.grarantanna.pl. Codziennie znajdziecie tutaj różne propozycje aktywności, dzięki którym czas w domu minie szybko i przyjemnie.

Polecamy również stronę Wolne Lektury, gdzie znajdziecie mnóstwo e -booków oraz audiobooków. Biblioteka Wolne Lektury to podstawowe źródło bezpłatnych lektur szkolnych dla uczniów i nauczycieli.

Braki czytelnicze można uzupełnić również bez wychodzenia z domu odwiedzając stronę lektury.gov.pl.

Serwis Lektury.gov.pl to realizacja postulatu budowy otwartych, dostępnych i przyjaznych cyfrowych zasobów edukacyjnych i kulturowych. Projekt został zainicjowany przez dwa ministerstwa: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, oraz Ministerstwo Cyfryzacji. Dzięki tej inicjatywie lektury można pobierać przez Internet i słuchać ich wersji audio lub czytać w dowolnym momencie za pomocą wygodnej aplikacji mobilnej.


W związku z zagrożeniem epidemiologicznym

Gminna Biblioteka Publiczna w Warnicach

od dnia 12 marca 2020 roku do odwołania

jest  nieczynna dla Czytelników. 

 Podstawa prawna

 1. Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 marca 2020 r. art11ust.1,2 i 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 2. Art .37 ust 2,  w związku z art.2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.