Dziś jest wtorek 18 czerwca 2024, imieniny: Marka i Elżbiety

Zarządzenie Nr 67/2023 Wójta Gminy Warnice z dnia 22.09.2023 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej (plik PDF)

 

Dane do kontaktu:

Zespół Interyscyplinarny w Warnicach
Warnice 66, 74-201 Warnice,
tel. 91 5783284 w. 18

 

Wykaz placówek na terenie gminy Warnice udzielających pomocy dla osób dotkniętych przemocą domową:

1.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warnicach

Tel. 91 578 32 84 wew. 30,33,18

 

email: ops@warnice.pl

 

 

od poniedziałku do piątku

Poniedziałek

8:00 do 16:00

wtorek-piątek

7:00 do 15:00

2.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warnicach

 

Tel. 91 578 32 84 wew. 20

 

Email: strazgminna@warnice.pl

od poniedziałku do piątku

Poniedziałek

8:00 do 16:00

wtorek-piątek

7:00 do 15:00

3.

Dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach

 

 

Tel. 47 782 85 09

e:mail:

dzielnicowy.pyrzyce7@sc.policja.gov.pl

 

Podczas pełnienia służby

Pokój nr 106 KPP

4.

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warnicach – pielęgniarka środowiskowa

 

Tel. 91 561 28 83

od poniedziałku do piątku

8:00 do18:00

5.

Szkoła Podstawowa w Warnicach- pedagog szkolny

Tel. 91 561 28 60

od poniedziałku do piątku

7:00 do15:00

6

Pomoc psychologiczna

 

Wsparcie dla osób doświadczających przemocy

Tel. 883 834 265

Jeden dzień w tygodniu:

 

wtorek

16:20 do17:20

 

 

17:20 do 18:20

 

 

Do pobrania:
1. Organizacje pozarządowe udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w woj. zachodniopomorskim (plik PDF)
2. Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w Zachodniopomorskim (plik PDF)
3. Ogłoszenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa (plik PDF)
4. Wykaz gminnych zespołów interdyscyplinarnych (plik PDF)

Możesz zadzwonić również pod numery telefonów:
- Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 801 12 00 02 (płatny pierwszy impuls, linia czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00—22.00, w niedzielę i święta w godzinach od 8.00—16.00), tel. (22) 666 28 50 — dyżur prawny (linia płatna, czynna w poniedziałek i wtorek w godzinach (od 17.00—2100),
Poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info.
- Policyjnego Telefonu Zaufania tel. 800 120 226 (linia bezpłatna przy połączeniu z telefonów stacjonarnych, czynna codziennie w godzinach od 9.30 do 15.30, od godz. 15.30 do 9.30 włączony jest automat).

Poradnictwo specjalistyczne dla osób doświadczających przemocy, placówki zapewniające schronienie takim osobom - baza danych dostępna na stronie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego "Rodzina bez przemocy - osoby dotknięte przemocą w rodzinie - materiały informacyjne".

Informacja PCPR w Pyrzycach

Informujemy, że w ramach działalności Punktu Interwencji Kryzysowej w sytuacjach wyłącznie pilnych jest możliwość otrzymania wsparcia psychologicznego (bez osobistego wstawiennictwa) dzwoniąc pod numer telefonu: 660 353 067  w godzinach od 12:00 do 15:00

Dyżury pełnią również Prawnicy:
- w poniedziałki w godz. od 16:00 do godz. 19:00
- w środy w godz.od 16:00 do 18:00

pod numerem telefonu : 609 602 393
lub pisząc na adres e-mail: bbp1@wp.pl
oraz pod numerem telefonu : 532 253 469
lub pisząc na adres e-mail: macaronn@interia.pl

Dyrektor PCPR w Pyrzycach
Barbara Sykucka

 

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ
PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzvwdzeni.gov.pl

Do pobrania:

O procedurze "Niebieskie Karty" Informator  - plik PDF

Wykaz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w woj. zachodniopomorskim (wykaz 2018 r. - plik PDF)

Ulotka - Co robić? Dzieci powielają zachowania rodziców! Chrońmy dzieci przed patrzeniem na przemoc! (plik PDF)

Ulotka - Mali świadkowie, wielkie dramaty, Prawo do normalnego dzieciństwa! (plik PDF)

Ulotka - Przemoc rodzi przemoc! (plik PDF)

Ulotka - Przemoc może przechodzić z pokolenia na pokolenie! (plik PDF)

Poniżej - Nie czekaj, reaguj - zauważ problem! - aktywny film z grą

Ulotki programu "Reaguj na przemoc":

Ulotka - Nie odwracja wzroku (plik PDF)

Ulotka - Nie warto milczeć o przemocy. Gdzie szukać wsparcia? (plik PDF)

Ulotka - Przemoc rodzi przemoc - Infolinia (plik PDF)

Ulotka - Przemoc w rodzinie dotyczy nie tylko osób, które jej doznają, lecz także dzieci (plik PDF)

Ulotka - Przemoc w rodzinie nie jest prywatną sprawą! Sprawcy krzywdzą nie tylko swoje ofiary. Cierpią także mali świadkowie przemocy! (plik PDF)

Ulotka - Reaguj na przemoc (plik PDF)