Dziś jest środa 21 października 2020, imieniny: Urszuli i Hilarego

Zarządzenie nr 60/2020 Wójta Gminy Warnice z dnia 9 października 2020 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (plik PDF)

 

Dane do kontaktu:

Zespół Interyscyplinarny w Warnicach
Warnice 66, 74-201 Warnice,
tel. 91 5783284 w. 18

 

Na Twoim terenie funkcjonują lokalne placówki udzielające pomocy ofiarom przemocy w rodzinie:

1

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warnicach

Tel. 91 578 32 84 wew. 18 lub 33

od poniedziałku do piątku

Od godz. 700 do 1500

2

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warnicach

Tel 91 578 32 84 wew. 20

od poniedziałku do piątku

Od godz. 700 do 1500

3

Dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach

Tel 571 323 893

w każdy czwartek

sala USC Urzędu Gminy w Warnicach

Od godz. 1100 do 1300

4

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warnicach (pielęgniarka środowiskowa)

Tel 91 561 28 83

od poniedziałku do piątku

Od godz.  800 do 1300 oraz

 od godz.  1600 do 1800

5

Zespół Szkół w Warnicach (pedagog szkolny)

Tel. 91 561 28 60

Od poniedziałku do piątku

Od godz. 700 do 1500

Możesz zadzwonić również pod numery telefonów:
- Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 801 12 00 02 (płatny pierwszy impuls, linia czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00—22.00, w niedzielę i święta w godzinach od 8.00—16.00), tel. (22) 666 28 50 — dyżur prawny (linia płatna, czynna w poniedziałek i wtorek w godzinach (od 17.00—2100),
Poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info.
- Policyjnego Telefonu Zaufania tel. 800 120 226 (linia bezpłatna przy połączeniu z telefonów stacjonarnych, czynna codziennie w godzinach od 9.30 do 15.30, od godz. 15.30 do 9.30 włączony jest automat).

 

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ
PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzvwdzeni.gov.pl

Do pobrania:

O procedurze "Niebieskie Karty" Informator  - plik PDF

Wykaz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w woj. zachodniopomorskim (wykaz 2018 r. - plik PDF)

Szukaj na stronie

Współpracujemy

ZGDO
Związek Gmin Dolnej Odry


WIR
Wiejska Inicjatywa Rozwoju

Licznik odwiedzin

Odwiedziło nas: 5821575 osób