Dziś jest wtorek 05 grudnia 2023, imieniny: Kryspina i Saby

Zarządzenie Nr 67/2023 Wójta Gminy Warnice z dnia 22.09.2023 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej (plik PDF)

 

Dane do kontaktu:

Zespół Interyscyplinarny w Warnicach
Warnice 66, 74-201 Warnice,
tel. 91 5783284 w. 18

 

Na Twoim terenie funkcjonują lokalne placówki udzielające pomocy ofiarom przemocy w rodzinie:

1

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warnicach / Asystent Rodziny

Tel. 91 578 32 84 wew. 18 lub 33

od poniedziałku do piątku

poniedziałek 8.00 - 16.00 wtorek - piątek 7.00 - 15.00

2

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warnicach

Tel 91 578 32 84 wew. 20

od poniedziałku do piątku

poniedziałek 8.00 - 16.00 wtorek - piątek 7.00 - 15.00

3

Dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach

Tel 571 323 893

w każdy czwartek

sala USC Urzędu Gminy w Warnicach

Od godz. 1100 do 1300

4

Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warnicach (pielęgniarka środowiskowa)

Tel 91 561 28 83

od poniedziałku do piątku

Od godz.  800 do 1300 oraz

 od godz.  1600 do 1800

5

Szkoła Podstawowa w Warnicach (pedagog szkolny)

Tel. 91 561 28 60

Od poniedziałku do piątku

Od godz. 700 do 1500

6 Pomoc psychologiczna Tel. 883 834 265 lub Jeden dzień w tygodniu Wtorek w godz. 16.20 - 17.20

Do pobrania: Wykaz gminnych zespołów interdyscyplinarnych w województwie zachodniopomorskim (plik PDF)

Możesz zadzwonić również pod numery telefonów:
- Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 801 12 00 02 (płatny pierwszy impuls, linia czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00—22.00, w niedzielę i święta w godzinach od 8.00—16.00), tel. (22) 666 28 50 — dyżur prawny (linia płatna, czynna w poniedziałek i wtorek w godzinach (od 17.00—2100),
Poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info.
- Policyjnego Telefonu Zaufania tel. 800 120 226 (linia bezpłatna przy połączeniu z telefonów stacjonarnych, czynna codziennie w godzinach od 9.30 do 15.30, od godz. 15.30 do 9.30 włączony jest automat).

Poradnictwo specjalistyczne dla osób doświadczających przemocy, placówki zapewniające schronienie takim osobom - baza danych dostępna na stronie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego "Rodzina bez przemocy - osoby dotknięte przemocą w rodzinie - materiały informacyjne".

Informacja PCPR w Pyrzycach

Informujemy, że w ramach działalności Punktu Interwencji Kryzysowej w sytuacjach wyłącznie pilnych jest możliwość otrzymania wsparcia psychologicznego (bez osobistego wstawiennictwa) dzwoniąc pod numer telefonu: 660 353 067  w godzinach od 12:00 do 15:00

Dyżury pełnią również Prawnicy:
- w poniedziałki w godz. od 16:00 do godz. 19:00
- w środy w godz.od 16:00 do 18:00

pod numerem telefonu : 609 602 393
lub pisząc na adres e-mail: bbp1@wp.pl
oraz pod numerem telefonu : 532 253 469
lub pisząc na adres e-mail: macaronn@interia.pl

Dyrektor PCPR w Pyrzycach
Barbara Sykucka

 

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ
PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzvwdzeni.gov.pl

Do pobrania:

O procedurze "Niebieskie Karty" Informator  - plik PDF

Wykaz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w woj. zachodniopomorskim (wykaz 2018 r. - plik PDF)

Ulotka - Co robić? Dzieci powielają zachowania rodziców! Chrońmy dzieci przed patrzeniem na przemoc! (plik PDF)

Ulotka - Mali świadkowie, wielkie dramaty, Prawo do normalnego dzieciństwa! (plik PDF)

Ulotka - Przemoc rodzi przemoc! (plik PDF)

Ulotka - Przemoc może przechodzić z pokolenia na pokolenie! (plik PDF)

Poniżej - Nie czekaj, reaguj - zauważ problem! - aktywny film z grą

Ulotki programu "Reaguj na przemoc":

Ulotka - Nie odwracja wzroku (plik PDF)

Ulotka - Nie warto milczeć o przemocy. Gdzie szukać wsparcia? (plik PDF)

Ulotka - Przemoc rodzi przemoc - Infolinia (plik PDF)

Ulotka - Przemoc w rodzinie dotyczy nie tylko osób, które jej doznają, lecz także dzieci (plik PDF)

Ulotka - Przemoc w rodzinie nie jest prywatną sprawą! Sprawcy krzywdzą nie tylko swoje ofiary. Cierpią także mali świadkowie przemocy! (plik PDF)

Ulotka - Reaguj na przemoc (plik PDF)