Dziś jest środa 19 stycznia 2022, imieniny: Henryka i Mariusza

19.01.2022 r.

nagłówek - rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo,
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Warnicach informuje:

1.  Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci  uczęszczających w 2021r./2022r. do danego punktu/ oddziału przedszkolnego w SP w Warnicach lub filii w Starym Przylepie mogą złożyć
Deklarację pozostania dziecka w punkcie przedszkolnym ”   
w terminie od 01 lutego 2022 r. do  11 lutego 2022 r. w sekretariatach szkół.

2. Rekrutacja do punktu/oddziału przedszkolnego „0”

Rodzice, którzy wyrażają chęć złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do punktu/oddziału przedszkolnego „0” i klasy I w SP Warnice lub filii w Starym Przylepie mogą złożyć Wniosek o przyjęcie do punktu/oddziału przedszkolnego „0” wraz z aktem urodzenia (ksero) dziecka oraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych w terminie od 14 lutego 2022r. do 25 lutego 2022r.  w sekretariacie szkół.

Postępowanie rekrutacyjne do Punktu/Oddziału Przedszkolnego „0”

14 lutego

25 lutego

Złożenie w szkole Wniosku o przyjęcie do Punktu/Oddziału Przedszkolnego w Warnicach                 i w Starym Przylepie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

 do 10 marca

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

11 marca

21 marca

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do punktu/oddziału przedszkolnego.

do 24 marca

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Postępowanie uzupełniające do Punktu/Oddziału Przedszkolnego „0”

04 kwietnia

19 kwietnia

Złożenie w szkole Wniosku o przyjęcie do Punktu/Oddziału Przedszkolnego w Warnicach                i w Starym Przylepie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

 do 04 maja

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

5 maja

17 maja

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do punktu/oddziału przedszkolnego.

 do 20 maja

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

3. Rekrutacja do klas I

Rodzice, którzy wyrażają chęć złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do klas I w SP Warnice lub filii w Starym Przylepie mogą złożyć wniosek o przyjęcie do klas I wraz z aktem urodzenia ( ksero) dziecka oraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych w terminie od 01 lutego 2022 r.   do 25 lutego 2022 r.  w sekretariacie szkół.

Postępowanie rekrutacyjne do klas I

01 lutego

25 lutego

Złożenie w szkole Wniosku o przyjęcie do klasy I

 do 11 marca

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

14 marca

28 marca

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy I

do 31 marca

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Postępowanie uzupełniające do klas I

20 kwietnia

05 maja

Złożenie w szkole Wniosku o przyjęcie do klas I

 do 12 maja

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

16 maja

23 maja

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do Klasy I

 do 25 maja

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji określony jest w załączniku nr 1 i 2 do zarządzenia Nr 5/2022 Wójta Gminy Warnice z dnia 17 stycznia 2022 r.

Istnieje możliwość przyjęcia dziecka  spoza gminy Warnice pod warunkiem, że po przyjęciu miejscowych dzieci pozostaną jeszcze wolne miejsca.

Wniosek o przyjęcie dziecka do Punktów/Oddziałów Przedszkolnych „0” i klas I wraz z pozostałymi oświadczeniami można pobrać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Warnicach oraz  w filii w Starym Przylepie.

Wzory formularzy dostępne będą wkrótce.

 


23.08.2021 r.

ZEBRANIE Z RODZICAMI – GRUPA „PSZCZÓŁKI”

Serdecznie zapraszamy Rodziców na zebranie organizacyjne, które odbędzie się 25.08.2021  o godz. 15:30. Spotkanie będzie zorganizowane na holu obok świetlicy szkolnej (wejście od boiska sportowego) . PROSZĘ O PRZESTRZEGANIE REŻIMU SANITARNEGO!

Wychowawca Ewelina Swat

Wyprawka do przedszkola - Punkt Przedszkolny w Warnicach - na rok szkolny 2021/2022:

1. Grupa "Pszczółki" (plik PDF)

 


 

28.08.2020 r.

1. Wytyczne dla Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w okresie pandemii obowiązujące od 1.09.2020 r. (plik PDF)

2. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej w Gminnych Punktach Przedszkolnych w Starym Przylepie i Warnicach (plik PDF)

 


 

Kontakt:

SP im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
Warnice 30
74-201 Warnice
tel. 91 561 28 60