Dziś jest piątek 02 grudnia 2022, imieniny: Pauliny i Balbiny

Od 4 października 2021 r. trwa nabór na dofinansowanie ogłoszony przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zakup komputerów do nauki zdalnej dla gmin tzw. popegeerowskich - zapraszamy do skorzystania z dofinansowania.

Komputery zostaną zakupione przez Gminę Warnice w ilości uzależnionej od liczby wniosków, które złożą pełnoletni uczniowie szkół średnich lub rodzice dzieci z rodzin byłych pracowników PGR (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie).

Rodzice dzieci uczęszczających do szkół podstawowych proszeni są o składanie wniosków w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Warnicach lub w Filii Szkoły Podstawowej w Starym Przylepie do 18 października 2021 r.

Rodzice uczniów uczęszczających do szkół średnich i uczniowie szkół średnich, którzy osiągnęli pełnoletność proszeni są o składanie wniosków w sekretariacie Urzędu Gminy w Warnicach w terminie do 18 października 2021 r.

Wnioski dostępne są w sekretariatach szkół, do pobrania ze strony internetowej https://www.warnice.pl lub https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Zakupione komputery pozostaną własnością Gminy Warnice.
Sprzęt komputerowy będzie wydawany rodzicom lub uczniom pełnoletnim na podstawie umowy użyczenia na następujących warunkach:
- laptop zostanie użyczony na czas nauki ucznia w szkole podstawowej/średniej,
- rodzic/pełnoletni uczeń wyrazi zgodę na odpowiedzialność materialną za utratę laptopa bądź jego uszkodzenie nie objęte gwarancją,
- rodzic/pełnoletni uczeń zobowiąże się do corocznego okazania laptopa do oględzin stanu technicznego pracownikowi gminy w Urzędzie Gminy Warnice lub w miejscu zamieszkania rodzica.

Zapraszamy rodziców i uczniów uprawnionych do składania wniosków.

W przypadku jakichkolwiek pytań, służymy pomocą tel. 91 561 28 90.

Do pobrania:

1. OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy - plik Word

2. OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy - plik Word

3. Klauzula Informacyjna - plik Word lub Klauzula informacyjna - plik PDF


 

Informujemy, że wnioski po terminach wymienionych wyżej, można jeszcze składać do 02 listopada 2021 r. w sekretariacie Urzędu Gminy.