Dziś jest sobota 21 maja 2022, imieniny: Wiktora i Tymoteusza

Wójt Gminy Warnice przypomina, iż do dnia 30 czerwca 2022 roku właściciele i zarządcy budynków oraz lokali mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej (wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Warnice), wniosek do pobrania pod adresem: zone.gunb.gov.pl lub za pomocą profilu zaufanego.

Deklaracja dostępna również w Urzędzie Gminy Warnice, Warnice 66  - pokój numer 13.