Dziś jest niedziela 26 czerwca 2022, imieniny: Jana i Pawła

Przypominamy o konieczności złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła do dnia 30.06.2022 roku.

Szanowni Mieszkamy Gminy Warnice,
Wójt Gminy Warnice przypomina o istniejącym od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku obowiązku zgłoszenia źródeł ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, zwanej dalej „CEEB”, przez właścicieli i zarządców budynków, czy lokali.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB):
- została utworzona na podstawie ustawy z dnia 28 października 2020 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków,
- stanowi jedno z działań obowiązującego od dnia 1 stycznia 2022 roku dokumentu strategicznego pn.: Aktualizacja Krajowego Programu Ochrony Powietrza do 2025 roku (z perspektywą do 2030 roku oraz do 2040 roku), zwanego dalej „AKPOP”,
- celem prowadzonej ewidencji jest gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie szczegółowych danych o budynkach w całej Polsce. Na podstawie zgromadzonych informacji będzie możliwe wykonanie rozpoznania w zakresie stanu sektora mieszkalnictwa i wskazania działań naprawczych w tym sektorze, prowadzących do poprawy jakości powietrza.
Właściciel lub zarządca budynku czy lokalu mają możliwość złożenia deklaracji w formie papierowej do wójta, którego wzór stanowi załącznik do aktualności lub w wersji elektronicznej  https://ceeb.gov.pl/ .
Wejdź na stronę i wypełnij deklarację:www.zone.gunb.gov.pl

Do pobrania:

1. Formularz A - budynki i lokale mieszkalne (plik PDF)
2. Formularz B - budynki i lokale niemieszkalne (plik PDF)

ulotka o CEEB