Dziś jest niedziela 26 czerwca 2022, imieniny: Jana i Pawła

Zarządca Cmentarza informuje, iż cmentarz jest objęty UBEZPIECZENIEM OC (czyli jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, od wszystkiego, co spowoduje szkodę, a co nastąpiło bezpośrednio z winy zarządcy cmentarza). Natomiast polisa OC nie obejmuje ubezpieczenia samego nagrobka, gdyż każdy nagrobek stanowi własność opiekuna grobu, a nie własność zarządcy cmentarza.

Każdy nagrobek należy ubezpieczyć we własnym zakresie. Nagrobek można ubezpieczyć na wypadek: zdarzeń losowych tj. upadek drzewa, ogień, piorun, dewastacji, akcji ratowniczej, kradzieży elementów przymocowanych na stałe.

W związku z powyższym ZARZĄDCA CMENTARZA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI za szkody wyrządzone przez siłę wyższą na nagrobkach.


- Wójt Gminy Warnice -