Dziś jest wtorek 26 września 2023, imieniny: Justyny i Cypriana

16 lipca w Ostrowicach premier Mateusz Morawiecki oraz wiceminister Paweł Szefernaker wręczył samorządowcom promesy dofinansowania z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Promesę dla Gminy Warnice odebrał zastępca Wójta Stanisław Wudarczyk. W „Edycji trzeciej – PPGR” Gmina Warnice otrzymała dofinansowanie na inwestycję: „Budowa sieci kanalizacyjnej w celu podłączenia m. Wójcin do oczyszczalni ścieków w m. Barnim wraz z likwidacją oczyszczalni w m. Wójcin, gm. Warnice" na kwotę 2 940 000,00 zł.

Inwestycja będzie polegała na budowie sieci kanalizacyjnej i podłączeniu m. Wójcin do projektowanej oraz planowanej do budowy w 2022/2023 r. oczyszczalni ścieków w m. Barnim oraz likwidacji oczyszczalni ścieków w m. Wójcin. Obecnie eksploatowana oczyszczalnia ścieków nie spełnia wymogów w zakresie jakości oczyszczania ścieków oraz pozwoli dostosować gospodarkę ściekową aglomeracji do wymogów prawa polskiego i unijnego, szczególnie do Dyrektywy Rady 91/271/EWG

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 3.000.000,00
Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 60.000,00
Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 2,00 %
Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 2.940.000,00

premier Mateusz Morawiecki przekazuje promesy dla samorządowców zachodniopomorskich

Stanisław Wudarczyk oraz Monika Ostrowska z otrzymaną promesą