Dziś jest piątek 02 grudnia 2022, imieniny: Pauliny i Balbiny

W dniu 11 października br. Wójt Gminy Warnice Alina Werstak podpisała umowy z wykonawcą na realizację dwóch długo wyczekiwanych przez mieszkańców inwestycji:

"Budowa świetlicy kontenerowej w m. Warnice Przysiółek dz. nr ewid. 472/6, gm. Warnice – Etap I"

oraz "Budowa świetlicy kontenerowej w m. Nowy Przylep dz. nr ewid. 93, gm. Warnice – Etap I".

W I etapie inwestycji zostaną zrealizowane następujące elementy:
- dostawa kompletnego kontenera budynku świetlicy (kompletny prefabrykowany kontener wraz z wyposażeniem w instalacje wodno-kanalizacyjne i elektryczne, przybory sanitarne, armatura sanitarna, ogrzewanie elektryczne, oświetlenie, gniazda, szafa elektryczna) wraz z jej transportem, rozładunkiem oraz montażem. Budynek świetlicy kontenerowej ma zostać zamontowany zgodnie z dokumentacją techniczną, tak aby w kolejnym etapie inwestycji istniała możliwość podłączenia zewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej oraz zagospodarowania terenu (utwardzenie, parking itp.),
- budowa schodów i podjazdu.

Każda ze świetlic powstanie w sąsiedztwie boiska sportowego, placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej.

Łączny koszt realizacji I etapu budowy dwóch świetlic to 838 614,00 zł

Roboty budowlane będą realizowanie przez: Przedsiębiorstwo Budowy Segmentów Sp. z o.o., ul. Dębowa 2, 09-402 Płock.

Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

podpisanie umowy na budowę świetlic kontenerowych

podpisanie umowy na budowę świetlic kontenerowych

Podpisanie umowy z wykonawcą

Boisko - Warnice Przysiółek

Boisko - Warnice Przysiółek

Boisko - Nowy Przylep

Boisko - Nowy Przylep