Dziś jest wtorek 26 września 2023, imieniny: Justyny i Cypriana

W grudniu 2022 r. zakończono operację pn. „Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania poprzez doposażenie w instalację fotowoltaiczną oraz pompę ciepła świetlicy w miejscowości Zaborsko, gmina Warnice”. Inwestycja polegała na kompleksowej przebudowie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy w m. Zaborsko. Nieekonomiczne ogrzewanie elektryczne zostało zastąpione ogrzewaniem z wykorzystaniem pompy ciepła oraz paneli fotowoltaicznych, które również zapewnią energię elektryczną do budynku świetlicy.

Wartość inwestycji: 172 077,00 zł

widok na budynek świetlicy w Zaborsku z panelami fotowoltaicznymi na dachu

 

 

tablica informacyjna do projektu

 

Powyższy obraz zawiera:

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania poprzez doposażenie w instalację fotowoltaiczną oraz pompę ciepła i mównicę świetlicy w miejscowości Zaborsko, gmina Warnice”

mająca na celu : Doposażenie w mównicę z mikrofonem oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania oraz doposażenie w instalację fotowoltaiczną oraz pompę ciepła świetlicy w miejscowości Zaborsko, gmina Warnice, co wpłynie na poprawę funkcjonalności budynku świetlicy.

współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.