Dziś jest wtorek 27 lutego 2024, imieniny: Gabriela i Anastazji

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warnicach informuje, że od 20 grudnia 2022 r. weszła w życie ustawa o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, która wprowadza możliwość refundacji podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwie domowym, które wykorzystują jako główne źródło ogrzewania urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi(gaz ziemny/sieciowy).

Warunki do przyznania dodatku:
1. Spełnić kryterium dochodowe:
• 2100 złotych gospodarstwo jednoosobowe,
• 1500 złotych gospodarstwo wieloosobowe.
2. W ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury trzeba złożyć wniosek o refundację podatku VAT, do którego należy dołączyć:
fakturę dokumentującą  dostarczenie paliw gazowych (tylko w 2023 roku),
dowód uiszczenia zapłaty za fakturę.
3. Posiadać wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (wpis urządzenia grzewczego -gazu do ogrzania domu/mieszkania jako główne).

Wnioski można składać:
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej, gdzie wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym; do wniosku można załączyć odwzorowania cyfrowe dokumentów,
• tradycyjnie w formie papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Warnicach.

Wniosek należy złożyć nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Załączniki do wniosku:
Do wniosku o refundację podatku VAT odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym, o którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne, załącza fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Do pobrania:
1. Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za paliwa gazowe (plik Word)
2. Obowiązek informacyjny (plik Word)

UWAGA! Nie ma refundacji VAT ceny gazu wykorzystywanego w kuchni (do gotowania) i łazience (do podgrzewania wody).