Dziś jest sobota 13 lipca 2024, imieniny: Ernesta i Małgorzaty

Na cmentarzach komunalnych w miejscowościach Barnim, Obryta, Warnice, Stary Przylep, Wierzbno i Zaborsko została wykonana inwentaryzacja.

Dzięki pracom powstała mapy i plany, sporządzane na podstawie danych z pomiaru geodezyjnego, spisu z natury wszystkich osób pochowanych na cmentarzach, stworzono system administracji oraz zbudowano stronę internetową  poszczególnych cmentarzy: https://mogily.pl/start/g-warnice

Na stronach poszczególnych cmentarzy znajduje się Interaktywny Plan Cmentarza, na którym można odnaleźć dane o każdym grobie i osobach w nich pochowanych wraz z miniaturą zdjęcia.

Z kolei w Galerii możemy podziwiać te niezwykłe miejsca, piękne nagrobki i zwykłe krzyże z różnych okresów.

Zakładka Rocznice przypomina o osobach zmarłych danego dnia kalendarzowego. Ten dział w zamiarze twórców ma być cały czas rozwijany, a informacje nadal gromadzone.

Najważniejsza jest oczywiście wyszukiwarka, w której po wpisaniu nazwiska i imienia możemy odnaleźć pochowanego. Sortowanie umożliwia nam odnalezienie osób najstarszych, najwcześniej urodzonych lub zmarłych.

 

logotypy programu Polska Cyfrowa

Gmina Warnice na realizację inwestycji uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.