Dziś jest wtorek 05 grudnia 2023, imieniny: Kryspina i Saby

Zakończono realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 288/48, 288/60, 288/47 wraz z budową chodnika na dz. nr ewid. 288/39 obr. Warnice, gm. Warnice.
Inwestycja była długo wyczekiwana przez mieszkańców Warnic, ponieważ dotychczasowy stan techniczny drogi był bardzo zły.

Zakres zadania obejmował między innymi:
- budowę kanalizacji deszczowej na terenie realizowanej inwestycji,
- budowę zbiornika retencyjnego dla wód opadowych i roztopowych odprowadzanych z terenu inwestycji,
- wykonanie jezdni z kostki brukowej betonowej,
- budowa zjazdu z kostki brukowej betonowej na drogę wojewódzką nr 106.

Wartość inwestycji wyniosła: 780 681,00 zł

zdjęcie tablicy z logotypami programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

Realizacja zadania była możliwa dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu ze środków: Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w wysokości: 536 000,00 zł oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Fundusz Przeciwdziałania COVID 19 dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) w wysokości: 240 683,50 zł.