Dziś jest sobota 13 kwietnia 2024, imieniny: Przemysława i Hermenegildy

plakat o konkursach wielkanocnych

 

Gminny Konkurs „Najpiękniejsza Palma Wielkanocna

Założenia organizacyjne

1. Konkurs adresowany jest do mieszkańców gminy Warnice (prace mogą składać osoby powyżej 15 lat).
2. Konkurs zostanie przeprowadzony bez podziału na kategorie.
3. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
3. Przedmiotem konkursu są palmy wielkanocne – prace przestrzenne, wykonane dowolną techniką plastyczną.
4. Palma będzie oceniana na podstawie kryteriów: zastosowanie elementów tradycyjnych, oryginalność, wkład pracy, staranność.
5. Wymiar palmy dowolny (Palma nie będzie oceniana pod względem wielkości).
6. Osoby, które chcą wziąć udział w konkursie powinny najlepiej zgłosić to np. telefonicznie pod nr 91 561 28 90 w. 31 lub mailowo na adres: promocja@warnice.pl. Palmy następnie można składać w następującym miejscu:
- w Urzędzie Gminy w Warnicach pok. 14
w dniach 29-30 marca 2023 r. w godz. 7:00-15.00

5. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.
6. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, które nie zostały nigdzie publikowane ani nie brały udziału w żadnym konkursie. Każda praca powinna być opatrzona metryczką - dane autorów prac wraz z adresem zamieszkania i numerem telefonu. Osoby niepełnoletnie zgłasza rodzic, wówczas do pracy należy dołączyć oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego stanowiące załącznik do niniejszego regulaminu
7. Dostarczone prace będą zwrócone autorom. Odbiór w dniu 31.03.2023 r. od godz. 9:00
8. Udział w konkursie organizowanym przez Urząd Gminy Warnice jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych oraz fotografii wykonanej pracy na stronie internetowej www.warnice.pl. Działania te mają na celu kreowanie wizerunku organizatora konkursu oraz mogą być wykorzystane w celach promocyjnych Gminy.

Pełny regulamin konkursu do pobrania poniżej


Gminny Konkurs Wielkanocny „Ozdoba Wielkanocna

Założenia organizacyjne

1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z gminy Warnice (wiek do 15 lat/do VIII klasy SP).
2. Konkurs zostanie przeprowadzony bez kategorii wiekowych.
3. Nadesłanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
3. Przedmiotem konkursu są ozdoby wielkanocne – prace przestrzenne, wykonane dowolną techniką plastyczną.
4. Osoby, które chcą wziąć udział w konkursie powinny najlepiej zgłosić to np. telefonicznie pod nr 91 561 28 90 w. 31 lub mailowo na adres: promocja@warnice.pl Prace można składać w następujących miejscach:
- w Urzędzie Gminy w Warnicach pok. 14
- w Gminnej Bibliotece Publicznej w Warnicach
do dnia 30 marca 2023 r.

5. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.
6. Prace dostarczone na konkurs muszą być pracami własnymi, które nie zostały nigdzie publikowane ani nie brały udziału w żadnym konkursie. Każda praca powinna być opatrzona metryczką - dane autorów prac wraz z adresem zamieszkania i numerem telefonu i informacją do której klasy uczeń uczęszcza. Do pracy należy dołączyć oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego stanowiące załącznik do niniejszego regulaminu.
7. Dostarczone prace będą zwrócone autorom. (Będzie można je odebrać w miejscu złożenia prac od 03.04.2023 r.)
8. Udział w konkursie organizowanym przez Urząd Gminy Warnice jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych dziecka oraz fotografii wykonanej pracy na stronie internetowej www.warnice.pl. Działania te mają na celu kreowanie wizerunku organizatora konkursu oraz mogą być wykorzystane w celach promocyjnych Gminy.

Pełny regulamin konkursu do pobrania poniżej

 

Do pobrania:

Regulamin Gminnego Konkursu "Najpiękniejsza Palma Wielkanocna" - plik PDF

Regulamin Gminnego Konkursu "Ozdoba Wielkanocna" - plik PDF

Załącznik nr 1 - Klauzula informacyjna dla uczestników konkursu - plik PDF

Załącznik nr 2 - Oświadczenie opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział w konkursie wielkanocnym „Najpiękniejsza Palma Wielkanocna” - plik PDF

Załącznik nr 2 - Oświadczenie opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na udział w konkursie wielkanocnym „Ozdoba Wielkanocna” - plik PDF