Dziś jest wtorek 27 lutego 2024, imieniny: Gabriela i Anastazji

W dniu 29 kwietnia 2023 r. w świetlicy wiejskiej w Zaborsku odbyła się impreza kulturalna będąca zwieńczeniem realizacji projektu pn. „Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania poprzez doposażenie w instalację fotowoltaiczną oraz pompę ciepła i mównicę świetlicy w miejscowości Zaborsko, gmina Warnice”.

Wójt Alina Werstak, sołtys Urszula Sroka, sołtys Maria Rożuk oraz mieszkańcy w świetlicy wiejskiej w Zaborsku

Po otwarciu i przecięciu wstęgi przez Wójt Alinę Werstak, sołtys Urszulę Srokę oraz sołtys Marię Rożuk - Pani Wójt przybliżyła zgromadzonym informacje o etapach inwestycji związaną z instalacją fotowoltaiczną oraz centralnego ogrzewania z pompą ciepła. Następnie wystąpił zespół „Suchanianki” z Suchania, a Koło Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańcy sołectwa Cieszysław i Zaborsko przygotowali poczęstunek dla zgromadzonych.

 

baner stowarzyszenia WIR oraz sołtyski

logotypy programu EFR oraz Lgd Wir

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020