Dziś jest wtorek 26 września 2023, imieniny: Justyny i Cypriana

29 maja 2023 r. podpisana została umowa z wykonawcą na realizację II etapu budowy świetlic kontenerowych w sołectwie Warnice Przysiółek oraz Nowy Przylep. Wykonawcą prac będzie Przedsiębiorstwo Usługowe "STARKAN" Pardus Marcin, a termin wykonania to wrzesień 2023 r.

W ramach inwestycji pn. „Budowa dwóch świetlic kontenerowych na terenie gminy Warnice – Etap II” wykonane zostanie:
1. Budowa świetlicy kontenerowej w m. Warnice Przysiółek dz. nr ewid. 472/6, gm. Warnice – Etap II.
Wykonanie robót budowlanych i montażowych w zakresie:
- Zewnętrznej instalacji wodociągowej wraz z budową studni głębinowej wraz z podłączeniem do budynku świetlicy kontenerowej,
- Zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniem do budynku świetlicy kontenerowej.
Koszt wykonania robót budowlanych: 119 802,00 zł
2. Budowa świetlicy kontenerowej w m. Nowy Przylep dz. nr ewid. 93, gm. Warnice – Etap II.
Wykonanie robót budowlanych i montażowych w zakresie:
- Zewnętrznej instalacji wodociągowej wraz z podłączeniem do budynku świetlicy kontenerowej
- Zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym wraz z podłączeniem do budynku świetlicy kontenerowej.
Koszt wykonania robót budowlanych: 126 542,40 zł


podpisanie umowy na etap II budowy świetlic kontenetowych. Na zdjęciu skarbnik gminy, przedstawiciel wykonawcy, wójt gminy warnice