Dziś jest sobota 13 lipca 2024, imieniny: Ernesta i Małgorzaty

Dnia 02 września 2023 r. podczas Dożynek Gminno-Parafialnych na boisku gminnym w Warnicach odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu jednostce OSP Warnice w związku z podpisaniem umowy na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

Projekt współfinansowany był ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Dotacja ze środków Funduszu Sprawiedliwości wynosiła 40 000,00 zł,
zaś Gmina Warnice wniosła wkład własny w wysokości 1 485,63 zł.
W ramach tego dofinansowania zakupiono sprzęt dla jednostki OSP Warnice za kwotę
41 485,63 zł.

Na scenie przez Radnego Miasta Szczecin Pana Dariusza Mateckiego i Radnego Rady Miejskiej w Pyrzycach Pana Przemysława Golczyka został przekazany Pani Wójt Alinie Werstak oraz przedstawicielom jednostki OSP Warnice symboliczny czek potwierdzający otrzymanie ww. dotacji.

Jednostka OSP Warnice w ramach ww. zadania doposażona została w następujący sprzęt:
- Hełm strażacki – 6 szt.
- Naklejki odblaskowe – 6 szt.
- Okulary przezroczyste do hełmów – 6 szt.
- Latarki nahełmowe – 6 szt.
- Kominiarki strażackie – 10 szt.
- Latarka + ładowarka – 1 szt.
- Ładowarka – 1 szt.
- Detektor wielogazowy – 1 szt.
- Zestaw dysków sygnalizacyjnych – 1 zestaw.
- Kamera termowizyjna – 1 szt.
- Wąż tłoczny W42/20 – 6 szt.
- Wąż tłoczny W52/20 – 6 szt.
- Wąż tłoczny W75/20 – 6 szt.
- Kominiarka strażacka – 1 szt.

logotypy Funduszu Sprawiedliwości