Dziś jest środa 29 maja 2024, imieniny: Teodozji i Magdaleny

Największa inwestycja w historii Gminy Warnice zbliża się ku końcowi. Wykonawca Ekowodrol Sp. z o.o. z Koszalina jest na etapie uruchamiania nowego obiektu, a także kończy budowę drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków.
Do zakończenia inwestycji pozostały roboty budowlane związane z rozbiórką starej oczyszczalni ścieków oraz przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę w kierunku oczyszczalni. Kolejnym etapem będzie realizacja procedur związanych z czynnościami odbiorowymi i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
W roku 2024 do oczyszczalni ścieków w m. Barnim zostanie podłączona kanalizacja odprowadzająca ścieki z m. Wójcin.
Nowo wybudowany obiekt pozwoli na oczyszczanie ścieków, których parametry będą zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a także nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko.
Całkowita wartość inwestycji będzie wynosiła blisko 15 mln zł brutto.

widok na budynek oczyszczalni ścieków w Barnimie

Inwestycja jest współfinansowana z środków:
- Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych (kwota 9 730 000 zł)
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (kwota 3 601 753 zł).

logotypy programu Polski Ład

tablica informacyjna o projekcie