Dziś jest wtorek 18 czerwca 2024, imieniny: Marka i Elżbiety

ikonografika rządowego programu inwestycji strategicznych

W ramach ósmej edycji gminy, powiaty i miasta w całej Polsce mogły składać wnioski o wsparcie inwestycji od 20 lipca do 16 sierpnia 2023. Każdy samorząd mógł złożyć maksymalnie trzy wnioski, każdy o innej maksymalnej wartości dofinansowania.

Zgodnie z regulaminem naboru wysokość wsparcia uzależniona była od kategorii inwestycji i wynosić mogła odpowiednio do 95%, do 90% i do 85% wartości zadania.

Gmina Warnice otrzymała dofinansowanie na następujące inwestycje:
Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Warnice - kwota 1 900 000,00 (95%).
Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Warnice – kwota 2 850 000,00 (95%).
Budowa centrum kulturalnego na terenie gminy Warnice – kwota - 4 500 000,00 (90%).