Dziś jest środa 29 maja 2024, imieniny: Teodozji i Magdaleny

9 listopada 2023 r. nastąpiło uroczyste otwarcie „Nowej oczyszczalni ścieków w Barnimie”. Prace budowlane wykonane zostały w wyjątkowo krótkim czasie jak na tak wielką inwestycję tzn. w okresie ok. 12 miesięcy. Inwestycja współfinansowana były z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście, radni Rady Gminy Warnice, sołtysi oraz oczywiście zainteresowani mieszkańcy.

Wójt Alina Werstak przedstawiła informacje o inwestycji, w tym przede wszystkim wieloletnią historię pozyskiwania środków na współfinansowanie największego wyzwania dla gminy Warnice jakim była budowa nowej oczyszczalni ścieków w Barnimie. Historia ta to też ogromna praca w związku z opracowaniem odpowiedniej dokumentacji technicznej, podzieleniem inwestycji na etapy tak by pogodzić współfinansowanie z wielu różnych źródeł, które na pierwszy rzut wykluczały się nawzajem, a także współpraca z Radą Gminy. Ostateczna wartość wykonania robót budowlanych wyniosła 14 906 198,77 zł, a w ich zakres wchodziło:
a) Budowa nowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków,
b) Budowa kanału zrzutowego ścieków oczyszczonych o długości ok. 1,5 km,
c) Rozbiórka starej oczyszczalni ścieków,
d) Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni wraz z przebudową zjazdu z drogi wojewódzkiej.
O wielkim wyzwaniu przy realizacji tej inwestycji mówił także Rafał Wojciechowski – prezes Przedsiębiorstwa Inżynierii Środowiska Ekowodrol Sp. z o.o., które wybudowało oczyszczalnię.

Po uroczystym przecięciu wstęgi oczyszczalnia została poświęcona przez Księdza Proboszcza Piotra Sas Ilnickiego, a następnie głos zabrali goście. Wszyscy zainteresowani mogli zapoznać się zasadami funkcjonowania obiektu, które przedstawił osobiście p. Rafał.
Koło Gospodyń Wiejskich „Kłębowianki” przygotowało ciepły poczęstunek.

Inwestycja jest współfinansowana z środków:
- Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych (kwota 9 730 000 zł)
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (kwota 3 601 753,77 zł)

tablica z logotypami - rządowy fundusz polskie ład

tablica z logotypami - wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego