Dziś jest sobota 13 lipca 2024, imieniny: Ernesta i Małgorzaty

logo WFOŚ w Szczecinie

Realizacja zadania: „Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - „MAŁY STRAŻAK” – 2023 przebiegła pomyślnie. Jednostka OSP Obryta otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dotację w wysokości 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100). Całkowity koszt przedsięwzięcia to kwota 27 948,28 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych 28/100) z czego 2 800 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100) to dotacja otrzymana z Gminy Warnice.

zdjęcie frontu remizy OSP Obryta

zdjęcie zakupionego sprzętu w OSP Obryta w ramach programu