Dziś jest wtorek 27 lutego 2024, imieniny: Gabriela i Anastazji

Informacja w sprawie składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2024 r.

Wzorem lat poprzednich, także w tym roku, do każdej nieruchomości zostaną dostarczone przez ZGDO pakiety zawierające:
- deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- harmonogram wywozu odpadów,
- informację o stanie konta,
- ulotkę informacyjną,
- ankietę dotyczącą zagospodarowania odpadów biodegradowalnych w przydomowym kompostowniku za rok 2023.

Pakiety są już rozprowadzane na terenie gmin członkowskich ZGDO (nie ma obowiązku kwitowania odbioru – pakiety dostarczane są do skrzynek pocztowych). We wzorze deklaracji pojawiła się nowa informacja o ilości osób korzystających z kompostownika – ilość podanych osób nie ma wpływu na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nową deklarację uwzględniającą zużycie wody w 2023 roku należy złożyć wraz z kserokopiami faktur.

Termin złożenia deklaracji na rok 2024 upływa 12 lutego 2024 r.

Miejsce złożenia deklaracji:
Związek Gmin Dolnej Odry
ul. Narciarska 57
74-500 Chojna

tel.    726 602 908,     519 096 627,      519 096 628
e-mail: biuro@zgdo.eu

Jednocześnie informuję, że w 2024 roku nie ulegają zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
• w przypadku, gdy średniomiesięczne zużycie wody na nieruchomości przekracza 3,5 m3 ponosisz opłatę od ilości zużytej wody w wysokości 12,90 zł za 1 m3 zużytej wody w przypadku braku kompostowania i pomniejszoną o 0,40 zł, gdy masz kompostownik,
• w przypadku, gdy średniomiesięczne zużycie wody na nieruchomości nie przekracza bądź jest równe 3,5 m3 ponosisz opłatę od gospodarstwa domowego w wysokości 45,15 zł w przypadku braku kompostowania lub pomniejszoną o 1,40 zł, gdy masz kompostownik.

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępne są również na stronie; https://zgdo.eu/deklaracje-na-rok-2024/

Harmonogram wywozu odpadów na 2024 r dostępny jest również na stronie : https://zgdo.eu/harmonogramy-2024/

Związek Gmin Dolnej Odry przygotował wykaz aktualnych danych kontaktowych w tym także dodatkowe numery telefonów w sprawach dotyczących wypełniania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2024 rok - pobierz

Ulotka "Jak wypełnić deklarację na rok 2024" dostępna na stronie ZGDO - https://zgdo.eu/2024/01/04/informacje/3997/