Dziś jest wtorek 27 lutego 2024, imieniny: Gabriela i Anastazji

 

 

nagłówek - rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Szanowni Państwo,
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Warnicach informuje:

1. Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci uczęszczających w 2023r./2024r. do danego punktu/ oddziału przedszkolnego „0” w SP w Warnicach lub filii w Starym Przylepie mogą złożyć
Deklarację pozostania dziecka w punkcie/ oddziale przedszkolnym „0 ”   
w terminie od 01 lutego 2024r. do 14 lutego 2024r. w sekretariatach szkół.

2. Rekrutacja do punktu/oddziału przedszkolnego „0”

Rodzice,którzy wyrażają chęć złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do punktu/oddziału przedszkolnego „0” i klasy I w SP Warnice lub filii w Starym Przylepie mogą złożyć Wniosek o przyjęcie do punktu/oddziału przedszkolnego „0” wraz z aktem urodzenia (ksero) dziecka oraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych w terminie od 15 lutego 2024r. do 28 lutego 2024r.  w sekretariacie szkół.

Postępowanie rekrutacyjne do Punktu/Oddziału Przedszkolnego „0”

15 lutego

28 lutego

Złożenie w szkole Wniosku o przyjęcie do Punktu/Oddziału Przedszkolnego w Warnicach i w Starym Przylepie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

 do 17 marca

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

18 marca

25 marca

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do punktu/oddziału przedszkolnego.

do 28 marca

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Postępowanie uzupełniające do Punktu/Oddziału Przedszkolnego „0”

03 kwietnia

18 kwietnia

Złożenie w szkole Wniosku o przyjęcie do Punktu/Oddziału Przedszkolnego w Warnicach i w Starym Przylepie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

 do 30 kwietnia

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

5 maja

16 maja

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do punktu/oddziału przedszkolnego.

 do 20 maja

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

3. Rekrutacja do klas I

Rodzice, którzy wyrażają chęć złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do klas I w SP Warnice lub filii w Starym Przylepie mogą złożyć wniosek o przyjęcie do klas I wraz z aktem urodzenia ( ksero) dziecka oraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych w terminie od 01 lutego 2024r. do 23 lutego 2024r.  w sekretariacie szkół.

Postępowanie rekrutacyjne do klas I

01 lutego

23 lutego

Złożenie w szkole Wniosku o przyjęcie do klasy I

 do 14 marca

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

18 marca

29 marca

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy I

do 2 kwietnia

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Postępowanie uzupełniające do klas I

22 kwietnia

06 maja

Złożenie w szkole Wniosku o przyjęcie do klas I

 do 14 maja

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

15 maja

22 maja

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy I

 do 28 maja

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji określony jest w załączniku nr 1 i 2 do zarządzenia Nr 3/2024 Wójta Gminy Warnice z dnia 24 stycznia 2024r.

Istnieje możliwość przyjęcia dziecka  spoza gminy Warnice pod warunkiem, że po przyjęciu miejscowych dzieci pozostaną jeszcze wolne miejsca.

Wniosek o przyjęcie dziecka do Punktów/Oddziałów Przedszkolnych „0” i klas I wraz z pozostałymi oświadczeniami można pobrać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Warnicach oraz w filii w Starym Przylepie.

 

Pliki do pobrania:
1. Deklaracja kontynuacji oddziału przedszkolnego (zerówka) - plik Word
2. Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego - plik Word
3. Wniosek o przyjęcie dziecka do Punktu Przedszkolnego w Starym Przylepie lub Warnicach - plik Word
4. Zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego (zerówka) - plik Word
5. Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej - plik Word
6. Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej - plik Word

Bieżące informacje, wyniki rekrutacji itd. umieszczane będą w zakładkach punktów przedszkolnych (menu po prawej stronie)