Dziś jest wtorek 27 lutego 2024, imieniny: Gabriela i Anastazji

GN.6845.3.2024.MS

Warnice, dnia 12 lutego 2024 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344) podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Warnice przeznaczonych do dzierżawy na pisemne wnioski (wykazu nie dotyczy art. 35 ust. 2 pkt 6, 7 i 12 ww. ustawy).

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Warnicach, na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach, na stronie internetowej www.bip.warnice.pl, www.warnice.pl oraz w prasie w „Kurierze Szczecińskim”.

Do pobrania: pełna treść ogłoszenia (plik PDF)

Wójt Gminy Warnice
(-) Alina Werstak