Dziś jest sobota 13 kwietnia 2024, imieniny: Przemysława i Hermenegildy

13 marca br. w Kobylance nastąpiło podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Gminą Miastem Stargard a Gminą Kobylanką, Gminą Pyrzyce, Gminą Stare Czarnowo, Gminą Stargard oraz Gminą Warnice. Celem nawiązania współpracy jest opracowanie dokumentacji w postaci koncepcji zagospodarowania terenów wokół jeziora Miedwie. Pozwoli to w pełni wykorzystać potencjał tego terenu, w tym przyczynić się do rozwoju turystyki transgranicznej. Wśród planowanych działań wymienić można: poprawę dostępu do oferty kulturalnej i turystycznej, zintensyfikowanie współpracy instytucjonalnej, zwiększenie świadomości ekologicznej, promowanie i wspieranie turystyki przyrodniczej, aktywnej i zdrowotnej, tworzenie tras turystycznych, wspólne wprowadzanie na rynek wielojęzycznych ofert turystycznych i kulturalnych, wspieranie transgranicznych sieci współpracy.
Realizacja ww. celów będzie możliwa m.in. poprzez wystąpienie o dofinansowanie w ramach Funduszu Małych Projektów  (Program Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Bandenburgia / Polska 2021 – 2027).

podpisywanie listu intencyjnego przez włodarzy 6 gmin

podpisywanie listu intencyjnego przez włodarzy 6 gmin

zdjęcie wspólne włodarzy 6 gmin podpisujących list intencyjny