Dziś jest sobota 13 kwietnia 2024, imieniny: Przemysława i Hermenegildy

15 marca 2024 r. została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z doposażeniem świetlicy w miejscowości Dębica, gmina Warnice. Planowany termin realizacji zadania II kwartał 2024 r.
Dzięki realizacji zadania w świetlicy w m. Dębica zostanie wybudowana instalacja fotowoltaiczna, która zasili obiekt w odnawialne źródło energii elektrycznej, a także doposażona w stół z krzesłami.

podpisanie umowy - przedstawiciel wykonawcy i wójt gminy Warnice

podpisanie umowy - przedstawiciel wykonawcy i wójt gminy Warnice

Zadanie współfinansowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na działanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

logotypy PROW