Dziś jest sobota 13 kwietnia 2024, imieniny: Przemysława i Hermenegildy

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił wyniki w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego, z przeznaczeniem na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2024 roku. Gmina Warnice otrzyma 16 tys. złotych dofinansowania na doposażenie w wiaty stadionowe boiska sportowego w Warnicach.

Na działce nr 194 obręb Warnice, która jest własnością Gminy Warnice znajduje się boisko sportowe, które stanowi bazę sportową i treningową dla Gminno-Ludowego Klubu Sportowego Mechanik Warnice (Klub klasy A Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej). Na terenie boiska odbywają się rozgrywki ligowe, a boisko także stanowi bazę sportową dla mieszkańców gminy, organizowane są tu imprezy sportowo-rekreacyjne.
W ramach uzyskanej pomocy finansowej obiekt zostanie wyposażony w 2 szt. wiat stadionowych, dla zawodników drużyn uczestniczących w rozgrywkach piłkarskich. Dzięki realizacji inwestycji zostanie poprawiona i zmodernizowana infrastruktura sportowa na boisku sportowym w Warnicach, co poprawi funkcjonalność obiektu sportowego.