Dziś jest sobota 13 kwietnia 2024, imieniny: Przemysława i Hermenegildy

W dniu 28 marca 2024 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Warnice.”
Zakres inwestycji obejmuje przebudowę dróg gminnych:
1. W miejscowości Kłęby – droga gminna publiczna przebiegająca od zjazdu z drogi powiatowej Barnim-Moskorzyn do końca miejscowości.
2. W miejscowości Wierzbno – droga gminna publiczna zlokalizowana na dz. 186 (ul Główna za nr 48b) od zjazdu z drogi powiatowej przebiegającej przez miejscowość Wierzbno na odcinku ok. 920 m do działki nr 55/3 (ul. Głowna 51A)
3. W miejscowości Warnice – na terenie „Osiedla Dębowego” wraz z przebudową 2 zjazdów z drogi powiatowej.

Inwestycja będzie realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, Wykonawca zadania najpierw sporządzi dokumentację projektową, uzyska niezbędne decyzje administracyjne, pozwolenia i zgody wymagane przepisami prawa, a następnie przystąpi do realizacji robót budowlanych.
Wartość umowy: 3 194 310,00 złotych brutto.

Inwestycja współfinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych  Edycja 8, wartość dofinansowania 2 850 000,00 złotych.