Dziś jest sobota 13 lipca 2024, imieniny: Ernesta i Małgorzaty

Informujemy, że z dniem 02 lipca 2024 r. na terenie Gminy Warnice wprowadzona została czerwona strefa ASF w związku z ujawnieniem ogniska tej choroby w fermie trzody chlewnej w Nieznaniu.

Do pobrania : Komunikat o restrykcjach w poszczególnych strefach ASF przygotowany przez Komendanta Straży Gminnej (plik PDF)


Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pyrzycach informuje  że, w dniu 01.07. br. opublikowane zostało ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2024/1857 z dnia 28 czerwca 2024 r. zmieniające załącznik I i II do rozporządzenia   wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne środki    zwalczania afrykańskiego pomoru świń.
 W   woj. zachodniopomorskim zmiana dotyczy wprowadzenia obszaru objętego ograniczeniami III:
 - gmina Stare Czarnowo w powiecie gryfińskim,
- gmina Kobylanka, miasto Stargard, część gminy wiejskiej Stargard położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Ina oraz część położona od linii wyznaczonej przez jezioro Miedwie w powiecie stargardzkim,
- gminy Bielice, Warnice i część gminy Pyrzyce położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 122 w powiecie pyrzyckim,
- część powiatu miejskiego Szczecin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr A6.
Rozporządzenie obowiązuje od  02.07.2024 r.

Powiatowy  Lekarz Weterynarii
w Pyrzycach
lek.wet. Piotr  Olszewski

link do rozporządzenia: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202401857