Dziś jest wtorek 18 czerwca 2024, imieniny: Marka i Elżbiety

Skrzynka pocztowa obowiązkowa

 

            Na wypadek gdyby  przyszło nam głosować w dniu 10 maja 2020r. w wyborach prezydenckich informujemy, że wszyscy mamy obowiązek posiadania skrzynki na listy. Obowiązek taki nakłada na nas  ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j.  Dz. U. z 2018r. poz. 2188, z 2019r. poz. 1051, 1495, 2005). Konkretnie chodzi o artykuł 127. Mówi on o karze pieniężnej, jaka czeka osoby, które nie realizują obowiązku umieszczenia  skrzynki pocztowej bądź umieszczają taką, która nie spełnia wymogów. Wysokość kary waha się od 50 złotych do 10 tysięcy. To, ile zapłacimy zależy od szkodliwości czynu oraz prezesa UKE, który "może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli stopień szkodliwości czynu jest znikomy, a podmiot zaprzestał naruszania prawa lub zrealizował obowiązek".

            Do niedawna obowiązek posiadania skrzynek nie był ściśle przestrzegany. Sprawa skrzynek wraca przy okazji pandemii koronawirusa. Sejm bowiem przyjął ustawę o głosowaniu korespondencyjnym w wyborach prezydenckich. Każdy wyborca będzie zatem musiał otrzymać od listonosza tzw. pakiet wyborczy w skład, którego wchodzi karta do głosowania. Jednak listonosz musi mieć, gdzie taki pakiet dostarczyć. Dlatego brak skrzynki na listy może narobić problemów.

            Przypominamy, że wybory prezydenckie zgodnie z kalendarzem miały odbyć się 10 maja i 24 maja druga tura. W obliczu pandemii data pierwszej tury wydaje się niemożliwa do realizacji. Wybory mogą odbyć się tydzień później 17 maja.

 

            Co zatem trzeba zrobić, aby nie dostać kary za brak skrzynki pocztowej?

 

Po pierwsze - zrealizować swój obowiązek:

 

    w budynkach jednorodzinnych – przez umieszczenie oddawczej skrzynki pocztowej przed drzwiami wejściowymi do budynku lub w ogólnie dostępnej części nieruchomości;

 

    w budynkach wielorodzinnych, w których wyodrębnione są co najmniej 3 lokale – przez umieszczenie w ogólnie dostępnej części nieruchomości zestawu oddawczych skrzynek pocztowych w liczbie odpowiadającej liczbie samodzielnych lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu, jeżeli posiadają osobny adres

 

Po drugie, umieścić skrzynkę pocztową spełniającą wymogi opisane w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych.

 

Najważniejsze wymogi dot. skrzynek na listy:

 

    - skrzynka pocztowa powinna zapewniać ochronę przesyłek listowych przed kradzieżą, złymi warunkami atmosferycznymi, a także zabezpieczać poufność

   -  elementy konstrukcyjne skrzynki dostępne przy doręczaniu i wyjmowaniu przesyłek listowych muszą być pozbawione ostrych krawędzi

   -  wielkość skrzynki powinna umożliwiać umieszczenie w niej przesyłki listowej opakowanej w kopertę o wymiarach 229 mm x 324 mm

    - pojemność skrzynki musi umożliwiać umieszczenie w niej przesyłek listowych o łącznej grubości co najmniej 60 mm

    - konstrukcja otworu wrzutowego skrzynki powinna zabezpieczać przesyłki listowe przed wyjęciem ich przez ten otwór

 

Dodatkowo skrzynkę:

 

- oznacza się cyframi arabskimi, zgodnie z numeracją porządkową nieruchomości

- instaluje się w sposób trwały nie niżej niż 700 mm, mierząc od podłoża do dolnej krawędzi skrzynki, i nie wyżej niż 1600 mm, mierząc od podłoża do górnej krawędzi ostatniej skrzynki    umieszcza się w miejscu dostępnym dla adresatów i operatorów pocztowych

 

W niektórych sołectwach naszej gminy Poczta zamontowała zbiorcze skrzynki na listy usytuowane w centralnych częściach miejscowości. Gdyby jednak ktoś nie miał tam swojej „przegródki” to radzimy jak najszybciej to z urzędem Pocztowym uregulować, a miejscowościach w których nie ma takich zbiorczych skrzynek na listy zamontować odpowiednią skrzynkę na swojej posesji.

Komendant Straży Gminnej Warnice

Czesław Fiałko