Dziś jest sobota 26 września 2020, imieniny: Justyny i Cypriana

21 maja przypada Europejski Dzień Obszarów Natura 2000. Głównym celem funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt, które uważa się za cenne (znaczące dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy) i zagrożone wyginięciem w skali całej Europy.

Głównym celem funkcjonowania sieci Natura 2000 jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Drugim jej celem jest ochrona różnorodności biologicznej.

Obecnie w Polsce sieć Natura 2000 zajmuje prawie 20% powierzchni lądowej. W jej skład wchodzi 849 obszarów siedliskowych oraz 145 obszarów ptasich.

Na terenie Gminy Warnice znajdują się dwa obszary w ramach sieci Natura  2000.

Jeden z nich to Dolina Płoni i jezioro Miedwie PLH320006 - obszar ochrony siedlisk, którego głównym celem ochronnym jest właśnie ochrona siedlisk wybranych gatunków flory i fauny, będących pod ochroną lub o szczególnym znaczeniu dla ekosystemu regionu. Cała powierzchnia tego obszaru wynosi: 20755,9 ha.

Drugim obszarem jest Ostoja Miedwie (dawniej Jezioro Miedwie i okolice) PLB320005 - obszar specjalnej ochrony ptaków o łącznej powierzchni 15658.8 ha. Gatunki występujące na tym obszarze to ptaki wodno-błotne np. gęś zbożowa, gęś białoczelna, perkoz dwuczuby, żuraw, kulik wielki, wodniczka. Ostoja obejmuje środkowy fragment doliny rzeki Płoni wraz z kilkoma jeziorami, z których największe to jezioro Miedwie. Ważne miejsce zarówno dla ptaków lęgowych, m.in. wodniczki i kulika wielkiego, jak i ptaków migrujących. Zgrupowania ptaków wodnych i wodno-błotnych podczas migracji osiągają tu kilkadziesiąt tysięcy osobników.

Szukaj na stronie

Współpracujemy

ZGDO
Związek Gmin Dolnej Odry


WIR
Wiejska Inicjatywa Rozwoju

Licznik odwiedzin

Odwiedziło nas: 5767313 osób