Dziś jest czwartek 25 lutego 2021, imieniny: Wiktora i Cezarego

Szanowni Państwo,

jest możliwość dobrowolnego zgłoszenia się na bezpłatne badania metodą molekularną po kontakcie z wirusem SARS CoV-2 odpowiedzialnego za chorobę COVID-19, oraz weryfikację aktywności tego zakażenia.

Jeżeli zgłosi się min. 100 chętnych osób, badania zostaną przeprowadzane w Warnicach w ramach projektu pn. Zachodniopomorski Program Monitorowania i Prewencji Epidemii Coronawirusa SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19. Termin badania zostanie ustalony po zebraniu chętnych do wzięcia udziału w Programie.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W BADANIU?

 1. Kobiety w wieku od 18 do 59 lat (decyduje rok urodzenia),

 2. Mężczyźni w wieku od 18 do 64 lat (decyduje rok urodzenia),

którzy ze względu na wykonywanie codziennych obowiązków zawodowych w kraju i zagranicą oraz związanym z tym przemieszczaniem środkami transportu, czy też przebywaniem w środowisku wielu innych osób, mogły ulec zakażeniu.

CO ZROBIĆ ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W BADANIU?

Należy do dnia 29.01.2021 r. zapisać się na na listę uczestników Zachodniopomorskiego Programu Monitorowania i Prewencji Epidemii Coronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19, a można to uczynić w następujący sposób:

 1. Telefonicznie w godzinach pracy Urzędu Gminy Warnice (nr tel. 91 578 32 84 wew. 31 lub 91 561 28 90 wew. 31 lub 91 561 28 17 wew. 31), należy podać następujące dane: imię i nazwisko, pesel, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego.

 2. Mailowo przesłać dane tj. imię i nazwisko, pesel, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego pod jeden ze wskazanych adresów mailowych:

 • promocja@warnice.pl

 • sekretariat@warnice.pl

Jednocześnie informujemy, że w związku z możliwością wzięcia udziału w projekcie pn. Zachodniopomorski Program Monitorowania i Prewencji Epidemii Coronawirusa SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19, pozyskane od Państwa dane przez Urząd Gminy w Warnicach zostaną przekazane do SPWSZ w Szczecinie w celu realizacji programu.

UWAGI:

 1. Przeprowadzenie darmowych badań jest uzależnione od ilości zgłoszeń (minimalna ilość zgłoszeń to100 osób).

 2. Zapisy na badania będą prowadzone do dnia 29.01.2021 roku do godziny 12:00.

 3. Po zgłoszeniu się na badania niezbędne będzie wypełnienie niżej podanych dokumentów (wszystkie dokumenty do pobrania tutaj):

 • Karty włączenia do projektu,

 • Karty wywiadu,

 • Deklaracji uczestnictwa w projekcie.

 1. Dodatkowe materiały do zapoznania: