Dziś jest poniedzialek 21 czerwca 2021, imieniny: Alicji i Alojzego

Informujemy uczniów, którzy ukończą w roku szkolnym 2020/2021 klasę IV, V, VI, VII, VIII szkoły podstawowej i spełniają wymogi ubiegania się o stypendium, że do 20.06.2021 r. można składać wnioski o stypendium Wójta Gminy Warnice dla uczniów za szczególnie wybitne osiągnięcia w nauce.
Zainteresowane osoby mogą pobierać wnioski ze strony internetowej https://www.warnice.pl/ lub https://spwarnice.edupage.org/ lub ewentualnie wersję papierową w Urzędzie Gminy Warnice. Wniosek można pobrać w następujących wersjach:

1. PDF – do wydrukowania i wypełnienia pismem ręcznym, który następnie można zeskanować i przesłać na adres email Szkoły Podstawowej w Warnicach spwarnice@wp.pl lub przesłać pocztą do szkoły lub ewentualnie dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły z zachowaniem wymaganych środków (dotyczy tylko uczniów SP w Warnicach oraz filii w Starym Przylepie – dla uczniów innych szkół należy uzgodnić to z sekretariatem szkoły).
2. Formularz wykonany w Microsoft Word (działa w Word 2007 i nowszych) – do wypełnienia na komputerze, który po zapisaniu można przesłać na adres email Szkoły Podstawowej w Warnicach spwarnice@wp.pl (dotyczy tylko uczniów SP w Warnicach oraz filii w Starym Przylepie – dla uczniów innych szkół należy uzgodnić to z sekretariatem szkoły)

Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły do której uczęszcza uczeń w obecnym roku szkolnym (elektronicznie lub papierowo).
Zaleca się by drukować wniosek dwustronnie.
Zaleca się aby rodzice wypełniali tylko pola I, III oraz oświadczenie nr 1 i nr 2 (dział II najlepiej jest gdy nadzoruje wychowawca klasy).
Do pobrania:
1. Wniosek o stypendium Wójta Gminy Warnice (plik PDF)
2. Wniosek o stypendium Wójta Gminy Warnice (formularz MS Word 2007 i nowsze)
2. Szczegółowe zasady udzielania stypendiów Wójta Gminy Warnice dla uczniów za szczególne osiągnięcia w naucza za rok szkolny 2020/2021 (plik PDF)