Dziś jest sobota 13 lipca 2024, imieniny: Ernesta i Małgorzaty

Powszechny spis rolny

18 maj 2020

Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego. Wypełnienie tego zobowiązania gwarantuje m.in. realizacja spisów rolnych.

czytaj więcej

Program wsparcia COVID-19 również dla KGW

18 maj 2020

Już od 12.05.2020 r. koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze z programu wsparcia na przeciwdziałanie skutkom koronawirusa. Nie potrzeba wkładu własnego!

Narodowy Instytut Wolności właśnie uruchomił Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19. Program jest adresowany do organizacji III sektora dotkniętych skutkami epidemii, w tym do kół gospodyń wiejskich.

czytaj więcej

Postępowanie w przypadku znalezienia koźlecia sarny

11 maj 2020

Maj i czerwiec to okres, kiedy sarny rodzą swoje młode zwane koźlakami. Sarna po porodzie usuwa wszystkie ślady po porodzie, wylizuje dziecko i zostawia je w trawie – w pokrzywach – w zaroślach. Młode koźle przebywa w takim miejscu praktycznie w bezruchu, nie wydaje żadnych dźwięków ani nie posiada zapachu. Matka powraca do niego prawie co trzy godziny, aby je nakarmić. Dopiero po około dwóch tygodniach zacznie chodzić ono za matką.
Zdarza się jednak, że ludzie wyrządzają zwierzętom krzywdę działając w swoim przekonaniu w dobrej intencji. Już kilka razy zgłaszano do Straży Gminnej takie zwierzęta jako porzucone. Spacerowicze, którzy napotkają takie małe zwierzę głaskają je, dotykają a nawet często zabierają je do domu.

czytaj więcej

Ostrzeżenie - przymrozki

11 maj 2020

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich Zespół w Szczecinie
Obszar Województwo zachodniopomorskie
Ważność od godz. 07:30 dnia 12.05.2020 do godz. 07:30 dnia 15.05.2020

czytaj więcej

Ogłoszenie - Obowiązkowe ubezpieczenia rolników

11 maj 2020

OGŁOSZENIE

W związku z pandemią koronawirusa (COVID-19) przedłużamy termin składania dokumentów potwierdzających obowiązkowe ubezpieczenie w zakresie OC rolników, ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenia upraw rolnych do 14 sierpnia 2020 r.
Dokumenty potwierdzające zawarcie ubezpieczenia w ww. zakresie za rok 2020 należy przedłożyć w Urzędzie Gminy w Warnicach, Warnice 66, 74-201 Warnice w pok. nr  4, w godzinach pracy urzędu.

czytaj więcej