Dziś jest sobota 21 maja 2022, imieniny: Wiktora i Tymoteusza

Kolejna inwestycja rozpoczęta!

18 maj 2022

W dniu 18 maja 2022 r. Wójt Gminy Warnice Alina Werstak podpisała umowę z Tadeuszem Błaszczykiem reprezentującym wykonawcę „PPHU Tadeusz Błaszczyk”- na realizację kolejnej inwestycji w rozwój infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Warnice. W wyniku podpisanej umowy zostanie zrealizowane długo wyczekiwane przez mieszkańców zadanie pn. ”Budowa sieci wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w m. Wierzbno, gm. Warnice.”...

czytaj więcej

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych - przymrozki

17 maj 2022

Obszar: Województwo zachodniopomorskie

Ważność (cz. urz.): od godz. 07:30 dnia 17.05.2022 (wtorek) do godz. 07:30 dnia 18.05.2022 (środa)

Zjawisko/stopień zagrożenia: Przymrozki/1 (wszystkie powiaty). W okresie wiosennej wegetacji roślin spadek temperatury powietrza poniżej 0°C lub spadek temperatury przy gruncie poniżej -1°C.

czytaj więcej

Przypomnienie - deklaracje o źródłach ogrzewania budynków

12 maj 2022

Wójt Gminy Warnice przypomina, iż do dnia 30 czerwca 2022 roku właściciele i zarządcy budynków oraz lokali mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej (wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Warnice)...

czytaj więcej

Informacja - spotkanie z mieszkańcami Reńska

12 maj 2022

Wójt Gminy Warnice informuje, iż w dniu 19.05.2022 r. o godzinie 17.00 w budynku po remizie strażackiej w m. Reńsko odbędzie się spotkanie w sprawie Budowy sieci wodociągowej w miejscowości Reńsko oraz kolejnych etapów związanych z podłączeniem się mieszkańców do budowanej infrastruktury wodociągowej.

czytaj więcej

Gratulacje dla Pani Teresy Suligii

10 maj 2022

Już po raz X. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił wyniki konkursu na "Sołtysa Roku". Pani Teresa Suliga, sołtys sołectwa Warnice otrzymała wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy Pani Teresie, a także dziękujemy za zaangażowanie w rozwój sołectwa.

czytaj więcej